European Media Partner

Visjonen om en bærekraftig fremtid

mai 9, 2019 I dag er Tesla mer energiselskap enn de er bilselskap. Ny teknologi gjør Elon Musk sin visjon om en bærekraftig og sikker fremtid, til virkelighet. Utdanning og innovasjon er nøkkelen til denne utviklingen. 

Bil på deling

mai 9, 2019 Delingsøkonomi er i vinden som aldri før også for biler. Å dele bil gjennom Bilkollektivet er både enkelt, raskt og fleksibelt – i tillegg sparer du penger.

Digitalisering av bedrifter

mai 9, 2019 Vi har slått av en prat med divisjonssjef i Siemens, Frank Bråthen og fagdirektør i Datatilsynet, Veronica Buer. De snakker om ulike former for digitalisering av bedrifter. 

Kunstig intelligens – muligheter og dilemmaer

mai 9, 2019 Kunstig intelligens åpner for helt nye muligheter, men teknologien gir oss også nye utfordringer. Hvilke oppgaver kan vi overlate til maskiner med evne til å lære, og hvilke beslutninger bør vi mennesker ta?

Digitalisering vil være avgjørende

mai 9, 2019 Norge har fått sin første digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, en transformasjonsminister som skal omstille offentlig sektor, skape vekst og bidra til at Norge blir bra for digitalt næringsliv. Det er bra. 

Ønsker et «senter for anvendt kunstig intelligens»

mai 9, 2019 – Det viktigste er ikke en nasjonal strategi for kunstig intelligens, men et velfungerende og tilrettelagt økosystem, sier Trond Lutdal, leder av Crayons AI-virksomhet. Han foreslår et nytt « senter for anvendt kunstig intelligens».

Digital kompetanse

mai 9, 2019 Er din bedrift klar for arbeidslivets digitale omstilling? Våre fire eksperter snakker om kompetanse og digitalisering av bedrifter. 

Hvordan realisere byggenæringens «digitale veikart»?

mai 9, 2019 Byggenæringens «Digitalt veikart» er en felles digitaliserings-strategi for den norske byggenæringen, med mål om å skape en heldigital, konkurransedyktig, bærekraftig og seriøs næring. Ved å digitalisere sammen skal vi øke produktiviteten og kvaliteten i det bygde miljø.

Tromsø – en by i sterk vekst

mai 9, 2019 Turismen i Tromsø blomstrer med en økning på oppunder ti prosent årlig. Samtidig opplever ishavsbyen en formidabel befolkningsvekst. Tromsø er blant de byene i Norge som vokser raskest. Den gode veksten fører til store satsinger på utbygginger i byen, og området er svært attraktivt for investorer.

Bokvalitet handler om hvordan boligen fungerer som et hjem

mai 9, 2019 Bokvalitet er et sammensatt begrep som omfatter alt fra tekniske krav til uteområder og boligens arealutnyttelse. Fagfolk diskuterer hva som ligger i begrepet, og vi har utfordret fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL), Camilla Moneta til å dele noen tanker om temaet.

Betongelementer er like miljøvennlig som massivtre

mai 9, 2019 Dette sier daglig leder John Erik Reiersen i Betongelementforeningen. Han sier at man må legge flere faktorer til grunn når man ser på et gitt byggemateriales miljømessige bærekraft, enn bare produksjon og transport. Kun en grundig livssyklusanalyse (LCA) gir et riktig bilde. Det er han ikke alene om å mene.  

Vedlikeholdet er avgjørende

mai 9, 2019 De fleste byggene vi trenger er allerede bygget. Arealene står der, og byggene kan utnyttes bedre slik at vi slipper unødvendig nybygging. Men det betinger vedlikehold og vellykket oppgradering av bygningsmassen.

Fremtidens transport

mai 9, 2019 Om få år henter bilen oss uten noen sjåfør, samkjøring med andre reisende og eventuelle transportbytte er avhengig av prisen vi betaler for turen og hvor vi skal reise. 

Mobilitetsordninger for bedrifter

mai 9, 2019 Flåtestyring, bildeling og leasing. Hva er det? Hva gjør det til en fornuftig mobilitetsstrategi for bedrifter? Hva er fordelen med det? Ekspertene våre svarer.

Store penger å spare for ansatt og bedrift

mai 9, 2019 Valg av firmabil innebærer flere vurderinger, som kostnad for bedriften og den ansatte. Elbil kan være et godt alternativ dersom de rekkevidde messige forholdene tilsier det. For bedriften kan den også være en god omdømme hever.

Nye EU krav gjør det dyrere å eie bil

mai 9, 2019 I februar i år ble det innført nye regler for periodisk kjøretøykontroll (PKK), eller EU-kontroll som det også kalles. De nye endringene gir bileierne økt fleksibilitet, da man nå kan velge tidspunkt selv for utførelsen av kontrollen så lenge de blir godkjent innen to år etter siste godkjente kontroll. Det mange ikke vet er at det tidligere var det siste tallet i registreringsnummeret som bestemte når bilen skulle inn på kontroll.