European Media Partner

På randen av en medisinsk revolusjon

mai 9, 2019 – Jobber vi sammen kan Norge ta ledelsen globalt i den «nye helsenæringen». Dette sier administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien. Hun er av den oppfatning at Norge er bedre skodd enn noe annet land til å ta en ledende rolle i den pågående medisinske revolusjonen.

Genteknologiloven trenger sårt en oppdatering

mai 9, 2019 Dette sier tidligere leder av Bioteknologirådet Kristin Halvorsen. Hun er av den oppfatning at de siste årenes store teknologiske sprang innenfor genmodifisering på mange områder har gjort loven irrelevant.

Strenge krav til transport av legemidler

mai 9, 2019 Alle legemidler skal lagres og transporteres i henhold til regelverket «Good Distribution Practice Guidelines» (GDP) av 2013. Dette regelverket beskriver hvordan legemidler skal håndteres av alle virksomheter som anskaffer, lagrer, distribuerer eller eksporterer legemidler. 

Ny kunnskap som gagner alle

mai 9, 2019 Life Science eller livsvitenskap er møtepunktet mellom en rekke fagdisipliner der det oppstår ny kunnskap, innovasjon og verdiskapning. Potensialet er stort for at vi kan skape nye arbeidsplasser, produkter og tjenester som kommer samfunnet til gode.

Life Science Norge

mai 9, 2019 Life Science miljøet i Norge har gode forutsetninger. Men hvordan skal vi klare å nå disse? Vi presenterer åtte eksperter på ulike området innen industrien.  

Toksikologi – en sentral rolle

mai 9, 2019 Vi blir hver dag utsatt for et utall kjemiske stoffer og det store spørsmålet er å finne grensene for hva mennesker tåler. Forskning innenfor toksikologisk risikovurdering har et forebyggende mål, og arbeider for å øke kunnskapen om når kjemiske stoffer utgjør en helserisiko.

Et vandrende bevis på en medisinsk revolusjon

mai 9, 2019 Selv om Steinar Klein (63) i dag har en pasientjournal du neppe finner maken til, hadde han ikke vært syk en dag før han rundet 49. Da snudde lykken. I løpet av få år har han gjennomlevd kreft, store hjerteproblemer, diabetes og kreft en gang til. 

Sykdomsforskning

mai 9, 2019

Vi har slått av en prat med fire eksperter innen hvert sitt fagfelt. De svarer på følgende spørsmål: 

Hva er status innen ditt fagfelt i Norge i dag?
Hva forskes på innen ditt fagfelt? 


Forebyggende helsearbeid - en utopisk øvelse


okt 1, 2018 Å motarbeide sosialt betinget helseulikhet er vår største utfordring i dag. Folkehelse er et honnørord. Det samme er forebyggende helsearbeid og helsefremmende virksomhet. Ord som inngår i de fleste helsepolitiske dokumenter, men bare sjelden får folk på barrikadene.

Derfor er det så viktig å ta celleprøven


okt 1, 2018 Hvert tredje år får alle norske kvinner mellom 25 og 69 år en påminnelse fra Folkehelseinstituttet om å ta en celleprøve av livmorhalsen. Formålet med å ta prøven – og den nasjonale screeningen – er ikke å bare finne den eventuelle kreften, men snarere å forhindre at den oppstår.

Helsedirektoratets kostholdsråd

okt 1, 2018 Så var sommerens late dager med rause mengder mat, is og drikke ugjenkallelig over. Er du blant de som ønsker å ta deg selv i nakken og gjøre noe med livsstilen? Den enkleste og raskeste veien til en sunnere hverdag går gjennom å spise litt smartere. Heldigvis er det ikke mye som skal til. Vi viser deg hvordan.

Hjelp er bra, men den viktigste jobben gjør du selv 


okt 1, 2018 I følge folkehelserapporten 2018 vil omtrent hver femte voksne nordmann ha en psykisk lidelse i løpet av ett år. Psykiske lidelser er en økonomisk belastning for samfunnet, men en større belastning for mennesket det gjelder og deres omgivelser.