Weekly News

Forebyggende helsearbeid - en utopisk øvelse


okt 1, 2018 Å motarbeide sosialt betinget helseulikhet er vår største utfordring i dag. Folkehelse er et honnørord. Det samme er forebyggende helsearbeid og helsefremmende virksomhet. Ord som inngår i de fleste helsepolitiske dokumenter, men bare sjelden får folk på barrikadene.

Derfor er det så viktig å ta celleprøven


okt 1, 2018 Hvert tredje år får alle norske kvinner mellom 25 og 69 år en påminnelse fra Folkehelseinstituttet om å ta en celleprøve av livmorhalsen. Formålet med å ta prøven – og den nasjonale screeningen – er ikke å bare finne den eventuelle kreften, men snarere å forhindre at den oppstår.

Helsedirektoratets kostholdsråd

okt 1, 2018 Så var sommerens late dager med rause mengder mat, is og drikke ugjenkallelig over. Er du blant de som ønsker å ta deg selv i nakken og gjøre noe med livsstilen? Den enkleste og raskeste veien til en sunnere hverdag går gjennom å spise litt smartere. Heldigvis er det ikke mye som skal til. Vi viser deg hvordan.

Hjelp er bra, men den viktigste jobben gjør du selv 


okt 1, 2018 I følge folkehelserapporten 2018 vil omtrent hver femte voksne nordmann ha en psykisk lidelse i løpet av ett år. Psykiske lidelser er en økonomisk belastning for samfunnet, men en større belastning for mennesket det gjelder og deres omgivelser.

Selvorganisert selvhjelp - en del av helsepuslespillet

okt 1, 2018 Helse er mer enn å være syk eller frisk, det handler om å mestre og håndtere hverdagen også når livsproblemer rammer. Derfor er politikk på mange samfunnsområder viktig for hvordan vi har det og hvordan vi som samfunn fremmer folkehelsa.

Hjemme med syk forelder?

mai 30, 2018 Vi lever lenger og vil leve lenger hjemme. Er vi rustet til å møte omsorgsoppgavene? Hvem sitt ansvar skal det være å sørge for god omsorg til de eldre? Hva trenger vi som pårørende for å kunne stille opp? Hvordan kan vi få til samarbeid mellom det offentlige og de pårørende til beste for alle? 

Med demens på skolebenken

mai 30, 2018 Kan kursing av personer med demens gi dem et bedre liv? Er personlig utvikling mulig, på tross av sykdommen? Dette ønsker forsker Ingelin Testad og doktorgradsstipendiat Martine Kajander å se nærmere på gjennom å samle og analysere erfaringer fra personer med demens, som har deltatt på brukerkurset Demensskolen.