European Media Partner
Ny teknologi gjør Elon Musk sin visjon om en bærekraftig og sikker fremtid, til virkelighet. INDUSTRIEN

Visjonen om en bærekraftig fremtid

I dag er Tesla mer energiselskap enn de er bilselskap. Ny teknologi gjør Elon Musk sin visjon om en bærekraftig og sikker fremtid, til virkelighet. Utdanning og innovasjon er nøkkelen til denne utviklingen. 

Kombineres elbiler, batterier, fornybar energiproduksjon og lagring, gjør det visjonen om en bærekraftig fremtid mulig. 

Tesla er et handlingsdrevet selskap som har tatt på seg oppgaven å fremskynde verdens overgang til bærekraftig mobilitet og energiløsninger. For å skape et komplett økosystem for bærekraftig energi tilbyr Tesla en unik sammensetning av ulike energiløsninger – Elbiler, Powerwall, Powerpack, og Solar Roof. Og det er bare begynnelsen.

For tretten år siden ble den såkalte «The Secret Master Plan» utformet, og har siden fungert som Teslas retningslinjer. I korthet handler den om hvordan Tesla skal opparbeide tilstrekkelige finansielle midler ved salg av state-of-the-art elbiler for å kunne utvikle avansert teknologi og ved bruk av den tilby verden solenergi som en bærekraftig energikilde. Forskere er enige om at vi ikke kan fortsette å konsumere fossile brennstoff, og at vi må ta i bruk fornybare alternativer så fort som mulig.

Del to av Master Plan er nå igangsatt, og med det ønsker Tesla å oppnå en raskere overgang fra et samfunn som er avhengige av fossile kilder, til et samfunn med nullutslipp av CO2. Dette vil de gjøre ved å tilby en løsning som er brukbar og økonomisk mulig å benytte for hele verdens befolkning. For å oppnå dette skal solpanel kombineres med kraftfulle lagringsløsninger. 
– I og med at vi nå arbeider med Model 3, fortsetter Tesla arbeidet med å gjøre elbiler mer tilgjengelige og overkommelige for flere og flere mennesker, noe som akselererer overgangen til ren mobilitet og energiproduksjon, forklarer Elon Musk.

Bilen er et hyppig brukt fremkomstmiddel og nettopp derfor er det viktig for Tesla å bidra til å minske klimapåvirkningene. Elbiler skaper ikke eksosgasser eller støy, og har betydelig lavere driftskostnader enn fossildrevne biler. Snittkostnaden per mil er cirka to til tre kroner. Den største forskjellen mellom Tesla og andre premiumbiler er at Tesla slipper ut 0 gram koldioxid (100 prosent grønn elektrisitet fra Teslas hurtigladingstasjoner), samtidig som det er den raskeste og sikreste familiebilen. Med Teslas generøse rekkevidde og utbygde nettverk av superraske ladere er det mulig å kjøre like langt og fort ned til Middelhavet som med motsvarende fossildrevne biler. Forskjellen er at Tesla går stille, du skaper ingen utslipp, og den er betydelig mer økonomisk.

Som eneste bilprodusent har Tesla allerede begynt å bygge inn maskinvare i alle bilene sine. Sjåførassistansesystemet Autopilot er det første steget mot automatisert kjøring, som på sikt kan aktiveres når lovene tillater det. Dette bidrar til at Tesla Model S, X, og 3 kommer til å spille en avgjørende rolle for den forbedrede sikkerheten på veiene våre, samt hjelpe til med å akselerere overgangen til bærekraftig mobilitet i fremtiden.

Den konstante tilkoblingen er viktig standardutstyr i alle Tesla sine bilder ettersom dette er et nytt tiltak som gir nye muligheter. Kontinuerlige, kostnadsfrie oppdateringer «over-the-air» moderniserer bilen gjennom årenes løp. Programvareoppdateringene gir alle bilene de nyeste sikkerhets- og komfortinnovasjoner, hvilket betyr at en eldre Tesla kan være like moderne, og ha samme funksjoner (avhengig av maskinvaren) som en ny Tesla, selv om den ble kjøpt for tre år siden. At Tesla blir bedre og bedre med tiden bidrar til at bilen beholder sin verdi. Tesla-eierne sparer både tid og penger gjennom at bilen kan diagnostiseres og ofte repareres på avstand gjennom programvareoppdateringer.
– Elbiler, batterier, fornybar energiproduksjon og lagring finnes allerede, men når de kombineres gjør de visjonen om en bærekraftig fremtid mulig, sier Musk. 

Hovedårsaken til Teslas suksess er at batteriene har en rekkevidde på opp til 50 mil normal kjøring, hvilket dekker omtrentlig 99 prosent av nordmenns dagsbehov. I tillegg verdsetter kundene de lave drifts- og vedlikeholdskostnadene, samt den høye sikkerheten i både Modell S, X, og 3.

Det er i imidlertid ikke bare de tekniske presentasjonene som ingeniørene har brukt utallige timer på å utvikle som er avgjørende. Det viktige er hvordan de muliggjør en helt ny tankegang rundt det å eie bil, og konsumeringen av transport i det fremtidige, fossilfrie samfunnet. Det er ikke plass til flere biler på gatene, og dagens modell er derfor ikke bærekraftig, hverken miljømessig eller i praksis. I og med at man kan fjernstyre tilgangen til sin egen Tesla ved hjelp av nøkkelen kan man, når bilene i fremtiden kan aktivere selvkjøringsfunksjonen, enkelt organisere forskjellig typer bildeling. På denne måten kan man kurere dagens private bileierskap, som er lite ressursutnyttende da bilene står ubrukt 90 prosent av tiden i gjennomsnitt. Utviklingen av det nye, bærekraftige økosystemet drives av ingeniører som optimaliserer digitale tjenester som kan gjøre visjonen om et fossilfritt samfunn for alle til virkelighet.


Fakta

Navn: Elon Musk

Alder: 47 år

Nasjonalitet: Sør- Afrika

Grunnlegger av: PayPal, Tesla, SpaceX og Hyperloop.

Share this article

Journalist

Anna Bjärnenäs

Related articles