European Media Partner

View gir oversikt

De neste 10 årene forventes det en dob­ling i bruk av roboter i norsk industri. Samtidig øker antallet sensorer og maskinspesifikke apper raskt.

Softwareselskapet View tar utgangspunkt i disse kildene til informasjon og utvikler programvare for produksjonsstyring og til­standsbasert vedlikehold.

– Våre to applikasjoner skaper oversikt. De gir brukerne en kostnadseffektiv og optimalisert produksjon og et godt grunnlag for tilstandsbasert vedlikehold, forteller daglig leder for View Pål Einar Berntsen.

Fra industriell revolusjon til digital revolusjon

Roboter og digitalisering gir norske virksomheter mulighet til å flytte produksjon tilbake til Skandinavia. Dette er en fantastisk mulighet, hvor View Production og View Maintenance tilbyr gode, fremtidsrettede løsninger innen produksjonsoptimalisering og vedlikehold basert på mer robotikk, mekanikk og datateknikk.

Via sensorer kan bedrifter og eiere av bygg få signaler om tilstanden i maskinparken eller bygget. Er dataene utenfor definerte normalverdier, er det et signal om å gjennomføre vedlikehold. Samhandling mellom maskin og operatør, raskere meldingstjeneste fra ansatte og sanntidsinformasjon fra sensorer kan optimalisere vedlikeholdet.

Med 16 nye medarbeidere siden sommeren 2017 har View Software og View Production nå 52 ansatte. Flere FOU-prosjekter med ledende kunder og teknologimiljøer gjør at brukerne av View øker sin konkurransekraft parallelt med en økende digitalisering. 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles