European Media Partner

Vi må være med på den digitale utviklingen

Digitalisering er et veldig trendy ord i våre dager. Det ville være helt feil av oss å ignorere dette feltet, sier daglig leder i Staticus, Aušra Vankevičiūtė.

Staticus er en av de største fasadtekniske entreprenørene i Nord-Europa. For tiden er selskapet fokusert på digitalisering av design, produksjon og support-prosesser. Et av verktøyene som benyttes, er å ta i bruk bygningsinformasjonsmodellering (building information modeling - BIM). En BIM-modell hjelper medarbeiderne til effektivt å håndtere den store mengden informasjon i et prosjekt. Det gjør det lettere å forstå og revidere et prosjekt.

– Bærekraft og miljøvennlighet er viktige verdier for vår virksomhet, forklarer Vankevičiūtė. – Staticus forsøker å bruke så lite plast som mulig. Vi bruker gjenvinnbar emballasje og bygger kun med sertifiserte materialer. Selskapet er involvert i hvert trinn i forsyningskjeden og velger sine leverandører basert på kvalitet, etikk og bærekraft.

Innovasjon er ikke noe nytt for Staticus. Selskapet planlegger å gå inn i nye markeder.

– Vi ønsker også å utforske hvordan man bruker kunstig intelligens (AI) utviklingsprosessen, avslutter Vankevičiūtė.

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles