European Media Partner
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup INDUSTRIEN

Vi må utnytte vår sterke digitale posisjon

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup mener vi må ta godt vare på vår verdensledende stilling innen digitalisering. 

– Norge har kommet veldig langt når det gjelder digitalisering. Vi har vært gode på en skrittvis forbedring fra det analoge til digitale, men nå må vi ta de neste skrittene, der vi utnytter de mange mulighetene og finner helt nye løsninger på ting. Vi må utnytte vår sterke digitale posisjon, sier han.

Som digitaliseringsminister har Astrup ansvaret for helheten i IKT-politikken til regjeringen, for hvordan IKT-infrastrukturen fungerer i offentlig sektor, og hvordan den legger til rette for innbyggerne og næringslivet. 
– Jeg var nylig på besøk på Radiumhospitalet og så på det fantastiske DoMore-prosjektet. Der utvikler de kunstig intelligens som for mange kreftpasienter vil stille bedre diagnoser og bidra til mer treffsikker behandling enn det patologene klarer. Dette fører til at over- og underbehandling av pasientene reduseres. Vi har også et stort kommersielt potensial når vi utvikler denne kunstige intelligensen i Norge, sier han.

Norges forskningsråd har bidratt med cirka 65 millioner kroner i støtte til DoMore-prosjektet. 
– Dette er likevel småpenger, sammenliknet med de vanvittige summene Google alene bruker på forskning på kunstig intelligens. Men – understreker han – vi får til noe Google ikke får til, fordi vi har tilgang til bedre data enn dem! Igjen: Vi må utnytte de fortrinnene vi har, forteller Astrup.

Norge har nemlig – som et av få land i verden – spart på vevsprøver fra kreftsvulster tilbake til 1930-tallet, mens de for eksempel i USA kaster vevsprøver etter fem år. Dette og andre helseregistre gir Norge muligheten til å utvikle helt nye verktøy ved å bruke kunstig intelligens. Regjeringen har derfor startet arbeidet med å utvikle en ny helseanalyseplattform for å samle og gjøre data tilgjengelige for forskning og kommersiell anvendelse. Det er også startet opp arbeid med utvikling av en helsejournal som inneholder de fleste helseopplysninger for en enkelt borger, uansett om informasjonen kommer fra sykehus, kommunehelsetjenesten, fastlegen eller andre.

Regjeringen er godt i gang med arbeidet med en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Regjeringen har også startet arbeidet med en nasjonal digitaliseringsstrategi i offentlig sektor. Målet er at brukeren skal være i sentrum og at effektivisering, sikkerhet og personvern ivaretas. 

I Norge har vi et stort fortrinn, for samspillet mellom offentlig og privat sektor fungerer. Altinn er et typisk eksempel på en tjeneste som mange andre land misunner oss, fordi Altinn er et fungerende samarbeid mellom private aktører, offentlige etater og innbyggerne, sier han.

Han vil også fremheve at små- og mellomstore bedrifter har mange muligheter gjennom innovative anskaffelser. 
– Stavanger kommune ville etablere en ny driftssentral for tekniske systemer for å effektivisere og spare energi. Etter en tradisjonell anskaffelse fikk de inn et tilbud på 40 millioner kroner. Men så prøvde de en innovativ anskaffelse og mottok et tilbud på 1,25 millioner fra den lille bedriften F5-IT, som i tillegg gjorde at kommunen sparer mellom 9 til 24 millioner kroner i reduserte energikostnader over en tiårsperiode. Det er viktig å løfte opp små- og mellomstore bedrifter. Vi trenger folk som tenker utenfor boksen, det er gjerne i disse bedriftene det skjer, sier han.

Digitaliseringsministeren har ambisjoner om at Norges skal bli «verdens mest digitaliserte samfunn.»
– Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men vi må se de fantastiske mulighetene som digitaliseringen gir, for eksempel for bedre pasientbehandling i helsevesenet, mer effektiv produksjon i bedriftene og for bedre offentlige tjenester som er mer skreddersydd den enkeltes behov. Vi ligger allerede langt fremme innen digitalisering, fordi vi har evnen til å omstille oss. Nå må vi ta steget opp i neste divisjon, sier Astrup.

Og han mener vi må begynne der vi allerede er gode:
– Hvis ikke vi er først ute med å anvende sensorteknologi på nye måter innen oppdrettsnæringen, så har vi forsømt oss. Eller, hvis ikke vi tar første skritt og anvender 5G-nettet for å utvikle autonome skip innenfor skipsfarten, så har vi forsømt oss. På en måte forsømmer vi vårt gode utgangspunkt, hvis vi ikke starter der vi allerede er gode, avslutter Nikolai Astrup. Fakta

Nikolai Eivindssøn Astrup
Norges første digitaliseringsminister. 
Utnevnt 22. januar 2019 i Erna Solbergs flertallsregjering. 
Ansvaret for å samordne og se helheten i digitalisering innen offentlig sektor og overfor næringslivet.
Medlem av FNs høynivåpanel for digitalt samarbeid.
Utviklingsminister 2018-2019

Share this article

Journalist

Marius Morstøl Jenssen

Related articles