European Media Partner

Velg sjømat – med magen, hjertet og hodet!

Glad i sjømat? Det er WWF Verdens naturfond også. Men visste du at langt fra alt som selges i norske butikker er bra for miljøet? 

Dessverre er det ikke nødvendigvis slik at det du velger av norsk sjømat er bra for det havet vi er så glade i og avhengig av.

– Arter som kysttorsk, hummer og vanlig uer overfiskes fremdeles i stor skala og er på historiske lave nivåer i våre havområder. Dette er eksempler på arter som trenger en totalforandring av fiskeriene for å kunne bygge seg opp igjen, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF.

I en årrekke har WWF jobbet for å forbedre situasjonen for mange havlevende arter i norske farvann – godt hjulpet av råd fra ledende norske havforskere.
– For mange av fiskeslagene våre er forskningen krystallklar, vi må endre hvordan vi høster av disse artene. Du og jeg som forbrukere har makt og kan påvirke dem som bestemmer over fiskeriene her i landet. Velg bort de dårlige miljøvalgene i fiskedisken, og kjøp de riktige med god samvittighet, sier Solhjell.

Lurer du på hva som er bra og hva som er dårlige miljøvalg for sjømat? På WWF sine nettsider finner du sjømatguiden. Den forteller hva du kan spise med god samvittighet, og hva du bør styre unna.  

Share this article

Journalist

WWF Verdens Naturfond

Related articles