European Media Partner

Veiledningstjenester

Her finner du tre mulige veiledningstjenester.  

Visste du at...

... mesterutdanningen erstatter det som i gamle dager kaltes handelsbrev. Tidligere måtte en avlegge en type regnskaps- og økonomieksamen for å få lov til å drive håndverksvirksomhet. Slik er det ikke lenger. 

Nå er det ikke krav til noen eksamener for å drive egen virksomhet, men mesterutdanningen sørger for at håndverkere får den kompetansen og kunnskapen som er nødvendig for å drive virksomhet innenfor sitt fagfelt. 

I Norge i dag opereres det med 69 ulike fag som har muligheter for å løse mesterbrev. Det gjelder alt fra bakere og frisører til rørleggere. Det finnes tre institusjoner som tilbyr mesterutdanning. Disse tre er Folkeuniversitetet, Blimester og Norges grønne fagskole – Vea. Alle mesterutdanningene har sine bransjespesifikke opplæringer. I tillegg gis det administrativ opplæring, som ledelse, organisasjon, økonomi, markedsføring – kunnskap som kreves for å være leder i en håndverksbedrift.

Den faglige fordypningen handler for byggfagene om krav og regler for hvordan en skal levere eget håndverk. For eksempel om en tømrer skal bygge et hus, så gjelder en del forskrifter og regler for hvordan det huset teknisk skal utføres og bygges. Tilsvarende krav kan gjelde innenfor andre fagområder. 

Mesteropplæringen handler om hvilke regler som gjelder, og hvordan tilsvarende regler og retningslinjer skal tolkes innenfor de ulike fagene. Det er kunnskaper en mester må ha for å kunne drive virksomheten. 
Du finner mer info på www.mesterbrev.no.


Opplæring av personell som jobber med synshemmede

– Vi har et oppdrag fra NTNU i forbindelse med videreutdanning av barnehagelærere, lærere og andre som jobber med synshemmede, forteller seniorrådgiver Oliv Klingenberg i Statped. Hovedvekten er pedagoger, men videreutdanning er også aktuelt for ansatte i NAV og andre faggrupper som jobber med synshemmede. 

– Vårt oppdrag er å utvikle og gjennomføre fem moduler i «Erfaringsbasert master i spesialpedagogikk», der en kan velge fordypning i synspedagogikk eller audiopedagogikk. Institutt for pedagogikk og livslang læring har det faglige ansvaret, men det er i hovedsak fagpersoner i Statped som underviser på fordypningene. 

Fordypningen utgjør 60 studiepoeng. Synspedagogikk har to obligatoriske moduler: «innføring i synshemming og synspedagogisk praksis», og «synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering». I tillegg velger studenten enten en modul rettet mot punktskriftopplæring, mobilitet eller læringsteknologi. 

Modulene punktskrift, mobilitet og læringsteknologi er aktuelle studietilbud for pedagoger som trenger mer kompetanse for å undervise elever med synshemming. Dette er deltidsstudier over to semester med to eller tre samlinger, Mellom samlingene skal studentene jobbe med praksis og ulike praktiske innleveringer.

Elever og barnehagebarn med synshemminger får sin opplæring i vanlig skole eller barnehage.
 – Vår erfaring er at pedagoger som har tilegnet seg teoretisk og praktisk spesialisert kompetanse og underviser i en klasse der en elev har synsvansker, oppnår gode resultater for hele klassen, forteller Klingenberg. – Når en har en elev med et sansetap, må en tenke gjennom sin undervisning på en ny måte og lede klassen annerledes. Det gir god undervisning.


Hjelper unge akademikere ut i jobb

– Vi hjelper studenter og nyutdannede, eller «young professionals» som vi kaller det, ut i jobb – enten mens de er i en studiesituasjon, nyutdannede eller etter at de har vært i jobb noe tid, sier Mads Wildhagen.

Academic Work er et bemannings- og rekrutteringsselskap som på vegne av sine kunder rekrutterer studenter og nyutdannede fra høyskoler og universitet. Academic Works løsning på kundenes behov er studenter og nyutdannede. Bemanningsselskapet tilbyr jobber til den gruppen og fokuserer på å få næringslivet til å ansette «young professionals» når de har behov for nye ansatte. 
– Studenter og nyutdannede søker jobber gjennom Academic Work. Vi er den eneste aktøren som jobber utelukkende med «young professionals», og alle jobbene vi tilbyr, er rettet mot denne gruppen. Derfor er Academic Work en sterk merkevare blant studenter og nyutdannede, sier Wildhagen.

Det ligger i kortene at bedriftene som kontakter Academic Work for å finne nye medarbeidere, er på jakt etter nettopp unge folk. Og «young professionals» vet at det er Academic Work som har jobber som retter seg nettopp mot dem som gruppe.
En typisk ansettelsesprosess starter med at en kandidat viser interesse for en jobb. Academic Work hjelper søkeren gjennom intervjuer og resten av prosessen, som ender opp med at bedriften kan velge mellom flere kandidater til en stilling.

I 2017 var det i Norge lyst ut 1 200 stillinger rettet mot «young professionals» gjennom Academic Work. – Vi er en stor aktør innenfor rekruttering og bemanning, og Academic Work er det eneste byrået som jobber utelukkende med målgruppen «young professionals». 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles