European Media Partner

Vær fremtidsrettet i valg av nye lokaler og innredning

Enten du flytter til større eller mindre lokaler eller bare pusser opp bør du se langt inn i fremtiden. Feil valg kan fort vise seg kostbart.

I bunn og grunn handler det om å få mer ut av prosessen enn bare å flytte fra et sted til et annet. Flytteprosjektet bør gi gevinst i form av økt motivasjonen og er en ypperlig mulighet for en ny giv for hele virksomheten. Når det kommer til innredning og romløsning er det i all hovedsak to grunnleggende valg å ta; celle-kontor eller kontorlandskap.

– Virksomhetens natur bør gjenspeiles i valg av lokaler og innredning. Velger du celle-kontor vil du og den respektive ansatte gjerne innrede litt personlig. Går du for kontorlandskap og fellesløsninger bør alle plasser være mest mulig like, sier Geir Laget i ærverdige AJ-Produkter som har levert kontor-, lager- og verksted-innredninger på det norske markedet siden 1975 og årlig selger for mer enn 200 millioner kroner til drøyt 40 000 kunder.

Laget presiserer at et nytt kontor i dag gjerne forblir din virksomhets rede og hjerte i ti - femten år. Å innrede er derfor en kostbar og viktig investering du ikke må ta lett på. Som en tommelregel anbefaler han alle å innrede så fleksibelt som mulig.

– Det er flott å ha engasjerte medarbeidere som gjerne vil delta i prosessen, men det er ikke nødvendigvis lurt å ta alle innspill til følge. Lar du tjue ønskelister være retningsgivende for dine valg ender du fort opp med svært personlige rom og kontorplasser. Sikkert hyggelig det, men hva sitter du igjen med om fem stykker slutter? Av den grunn anbefaler jeg å innrede så enkelt, nøytralt og funksjonelt som mulig. En investering i en pult som kan heves og senkes, er for eksempel klokt. Da kan den brukes av dagens og morgendagens medarbeidere uavhengig av høyde, sier Laget.

Trenden er ifølge Laget at vi ikke lenger har behov for like store kontorpulter som vi gjorde for ti år siden. Alle sitter nå på PC’er, alle har mobiltelefoner og vi nærmer oss stadig raskere det papirløse kontoret. Selv om vi kanskje ikke er helt der enda blir det stadig mindre papir å flytte på, oppbevare og lese. Størrelsen går med det ned både på celle-kontoret, kontorplassen og selve pulten. Krympende krav til fysisk plass har dog resultert i andre behov.

– Siden svært mye av dagens arbeidsrutiner og kontoroppgaver kretser rundt våre PC’er, har en god stol og riktig sittestilling blitt viktig for topp trivsel og lavt sykefravær. Mange har skjermen lavere enn de egentlig kunne tenke seg og må bøye seg fram, huke seg ned eller se opp for å følge med på skjermen. En justerbar monitorholder løser enkelt problemet og det finnes en rekke innretninger og hjelpemidler for å få en rak sittestilling. Friske ansatte er fornøyde ansatte, avslutter Laget.

Tre ting å tenke på for deg som vurderer å flytte kontor:

• Beliggenhet er viktig for dine fremtidige ansatte. Alle liker å ha enkel reisevei, men mange vektlegger også tilbudet og miljøet rundt svært høyt.

• Nærhet til kunder er viktig, men hvor vidt strøk og naboer gir deg et pluss i margen er også av stor betydning. «Gode naboer» kan gi deg riktig eksponering og prestisje.

• Involverte ansatte er fornøyde ansatte. Å lytte til medarbeiderne gir derfor eierskap og stolthet i forhold til både bedriften og lokalene. Og stolthet fører gjerne til lojalitet.

Enten du flytter til større eller mindre lokaler eller bare pusser opp bør du se langt inn i fremtiden. Feil valg kan fort vise seg kostbart.

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles