European Media Partner

Utvikler bedre tjenester med kunstig intelligens

Stadig flere private og offentlige foretak satser på ny teknologi for å effektivisere virksomheten. Nå jobber både private og offentlige organisasjoner med å finne de beste løsningene tilpasset mange ulike behov.

– Om du ser på det offentlige har Skatteetaten kommet langt og NAV og flere av de store etatene kommer etter i full fart. Samtidig ser vi at flere mindre etater fortsatt har et stort potensial. Vi jobber derfor med utviklingsprosjekter langs hele digitalseringsskalaen, med mål om å skape mer effektive løsninger for kundene våre, sier Vidar Evensen, administrerende direktør i Visma Consulting.

Konsulentselskapet jobber med rådgivning, utvikling og forvaltning av IT-systemer for både statlige og private foretak. Les mer her.
– Det handler om å tilrettelegge for bedre samhandling, selvbetjening og automatisering, som gir økt effektivisering. Den siste tiden har vi sett at ny teknologi som maskinlæring og kunstig intelligens gir store gevinster for stadig flere virksomheter, sier han.

Han viser til hvordan teknologiutviklingen knyttet til «big data» de siste årene har gjort det enklere å bearbeide store mengder informasjon.
– Tidligere så man i bakspeilet, men i dag ser vi på store datamengder i sanntid og kan gjøre prediktive analyser basert på maskinlæring og mønstergjenkjenning. Dette gir bedre beslutningsstøtte i komplekse organisasjoner, sier han.

Automatiserer saksbehandling

Selskapet jobber blant annet med skreddersøm av saksbehandlingssystemer og business intelligence for både private og offentlige virksomheter.

– Vi jobber med løsninger hos NAV, Skatteetaten, Utlendingsforvaltningen og en rekke andre offentlige etater. Systemene vi jobber med automatiserer og understøtter virksomhetsprosesser som integreres mot tilstøtende systemer internt og mot andre etater, sier han og tilføyer:

– Det handler blant annet om lover og regler som settes i system for å gjøre saksbehandling enklere og mer effektiv. 

Evensen forteller at automatiserte systemer kan gi store besparelser for offentlige etater og samtidig gir bedre tjenester til befolkningen.
– Et eksempel på bedre tjenester er å sikre automatikk i de ytelsene man har rett til ifølge lovverket, basert på informasjon som det offentlige allerede har registrert på deg, slik som med utbetaling av barnetrygd. Dette er et enkelt eksempel, men viser hvordan slike systemer kan fungere, sier han.

Store variasjoner i digital modenhet

Evensen ser store forskjeller på digital modenhet i ulike virksomheter, og dermed varierer det også hva som skaper størst effekt for det enkelte foretak.
– For en virksomhet som i stor grad har manuelle prosesser vil overgang til et system som tilrettelegger for automatisert samhandling med tilstøtende systemer utgjøre en stor gevinst. Hos en annen virksomhet med større digital modenhet vil eksempelvis bedre beslutningsstøtte med maskinlæring gi ytterligere effekt, sier han. 

Som konsulentselskap er de oppdatert på mange områder og jobber hele tiden med å ligge i forkant.
– Vi lever av kompetansen vår og må hele tiden ligge i forkant av teknologiske nyvinninger. Vi jobber derfor aktivt med alt som skjer innen både maskinlæring, kunstig intelligens, «internet of things» og skytjenester. Sammen med kundene anvender vi teknologiene til å løse behov, sier han. 

Trenger du oppdatert kunnskap om business intelligence og ny teknologi? Besøk Vismas kurs og aktivitetskalender.

Mange muligheter i årene som kommer

Evensen mener ny teknologi vil frigjøre ressurser og legge grunnlaget for et bedre tjenestetilbud for alle.
– En periode hørte vi om dommedagsprofetier hvor roboter skulle overta jobbene våre og at vi kunne ende opp på borgerlønn. Det vi faktisk ser er at det skapes flere jobber enn de som forsvinner, og at kunstig intelligens vil hjelpe oss i å gjøre en bedre jobb. Teknologien frigjør ressurser, skaper nye jobber og utvikler bedre tjenester for alle, sier han.

Han tror også at mye av produksjonen som i dag foregår i lavkostland kan flyttes tilbake til Norge.
– For eksempel kan robotteknologi og 3D-printing sannsynligvis gjøre oss i stand til å konkurrere med lavkostland på produksjon. Samtidig vet vi at digitaliseringen er helt avgjørende for å kunne opprettholde velferdsstaten vår. Totalt sett har Norge et godt utgangspunkt til å være verdensledende på ny teknologi, avslutter Evensen.

Vil du jobbe i Visma Consulting? Se hva de kan tilby deg. Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles