European Media Partner

”Utgangspunktet er perfekt for norske bedrifter”

Det sier industridesigneren og gründeren Bård Eker. Han driver og eier bedriftsgruppen Eker Group, som blant annet inkluderer Eker Design.

Fredrikstadmannen er mest kjent for å være designer for den svenske bilprodusenten Koenigsegg, men Eker er også mannen bak de spektakulære speedbåtene Hydrolift. Her deler industri-entreprenøren og designeren noen tanker om hvordan norske virksomheter kan utvikle seg og forbedre sin posisjon i markedet.

Hvordan kan norsk industri styrke sin internasjonale konkurranseevne?

– Vi må satse på innovative produkter og tjenester innenfor nisjeområder som passer våre forutsetninger, svarer Bård Eker. – Lokal forankring og lokale arbeidsplasser med spisskompetanse er sentralt i framstilling av nisjeprodukter for markeder der konkurransen fra de store globale aktørene ikke er størst.

– Næringslivet må kontinuerlig lete etter eksisterende og nye nisjer hvor vi - ved å ligge i forkant av utviklingen - kan tilfredsstille nye behov der kundene er villige til å betale litt ekstra for produktene. Ny funksjonalitet, tidsriktig design og riktig image er viktig for å lykkes.

Hvordan skal vi nå ut til markedet?

– Vi må bli mye dyktigere på salg og markedsføring i å velge de riktige kanalene med de riktige virkemidlene ovenfor de riktige kundene - uansett hvor de befinner seg. Nye og mer effektive markedsførings- og salgskanaler gjør det mulig å nå hjem til sluttbrukerne på en helt annen måte enn bare for få år tilbake.

– Jeg mener at vi i større grad bør koble akademia sammen med samfunnsforskere og trendanalytikere for å forankre starten og slutten på et utviklingsløp. På den måten blir utviklingen en sirkel og ikke en linje. Da vil vi oppnå en sammenbinding av hva vi tror kommer til å skje de kommende årene på bruker- og adferdssiden. Vi kan også påvirke brukerne i langt større grad enn tidligere. Man må ikke tro at bare de store aktørene har den muligheten.

Hvilke grep har vært viktigst for dine suksesser?

– Alle våre prosjekter har sine egne historier, sine egne grep og sine egne resultater. Det som kjennetegner mye av det vi har gjort i våre egne bedrifter, er at vi har fokusert mest på det vi selv har hatt tro på og ikke vært så opptatte av markedet har ment.

– Koenigsegg er i dag en morsom historie. De første årene fikk vi stadig høre at dette ville vi aldri få til. Skepsisen har vært viktige drivkrefter til å fokusere enda hardere på å lykkes. Ved å utvikle biler som stadig overgår de som finnes på markedet i ytelse har vi bidratt til å sette helt nye standarder for de mest ekstreme sportsbilene.

Hva ble resultatet?

– I dag jobber det over 150 personer på bedriften, vi søker etter nye medarbeidere i alle ledd og vi selger biler som aldri før – selv med en prislapp som ligger i det øverste sjiktet.

Hva med Hydrolift?

– Når vi i Hydrolift i 2015 lanserte planene om å lage en redningsskøyte var det også mange som trakk på smilebåndet. Ved å jobbe tett sammen med Redningsselskapet i et prosjekt der vi forente vår kunnskap med deres, klarte vi å skape noe som verden ikke har sett tidligere. Den første skøyta (Hydrolift P42 SAR) har vært i drift i snart 2 år, og allerede bevist sine egenskaper i form av ytelse, effektivitet og driftsfortreffelighet.

Hvorfor lykkes dere?

– Vi tør å gjøre det vi har tro på, og vi ligger foran med ytelse, funksjonalitet, design og brand image. Det er viktige momenter for å lykkes. Ved å tiltrekke seg dedikerte medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere evner man å gjennomføre prosjekter andre kvier seg for å gå løs på. Av våre egne produkter er det få som hadde blitt til om vi var blåruss med et excelark. Misforstå meg rett. Det skal være økonomisk hold i det man gjør, men man må tørre å tro på ideen om å gjøre noe banebrytende før man kobler inn regnearkene og risk-analytikerne.

Hva skal til for å skape nye industrieventyr i Norge?

– Vi må i enda større grad utnytte det vi er gode på og det vi har tro på. Vi må tørre å gå våre egne veier og tilby kundene opplevelser de andre aktørene ikke gjør. Og vi må være stolte av at vi er norske.

– Det er mange vinder som trekker i riktig retning. Ny teknologi åpner for nisjeprodusenter. Det gjelder å være tidlig ute og å åpne opp nye markeder med brukerfordeler som tidligere ikke fantes.

– For ti år siden var et av trend-ordene vi omgav oss med «outsourcing». I ettertid har vi sett at det ikke bare var produksjonen som ble flagget ut av landet, men også kunnskapen. Nå flagges produksjon hjem igjen, fordi man har sett det komplette bildet. Regnearkene fungerte ikke, fordi kunnskap og kulturforskjeller er ikke tall.

– Denne trenden må vi nå utnytte i form av større grad av automasjon og effektivisering, som igjen henger sammen med det nye trendordet ”digitalisering”.

– I tillegg kommer fokuset på bærekraft i alle ledd av utvikling og bruken av produktene. Vi må tenke miljø når det gjelder bruk av ressurser i utviklingen av et produkt og en bedrift. Fremtidens produkter må være «state-of the art» teknologisk, med superintuitivt brukergrensesnitt og ha et minimalt CO2-avtrykk både i tilvirkning og bruk. Og det må være laget i Norge. 

Fakta

Navn: Bård Eker
Født: 1961 i Fredrikstad
Kjent som: Norsk industridesigner og forretningsmann. Eker er utdannet sivilindustridesigner fra Statens håndverks- og kunstindustriskole (nå: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Institutt for industridesign) i 1989. Ekers forretnings- og designvirksomhet er i stor grad fokusert på raske motorkjøretøy, men har også inkludert design av barnevogner. Bård Eker eier bedriftsgruppen Eker Group. Han er også heleier av Hydrolift.

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles