European Media Partner

Tør du la være?

Mange bedrifter drøyer med å gi ansatte en enklere arbeidshverdag gjennom tekniske hjelpemidler. Det kan koste dem dyrt. 

Når ansatte får en god opplevelse av tekniske hjelpemidler og opplever dem som nyttige og tidsbespa-rende, gir det ikke bare en enklere arbeidsdag. Det er også betydelige kostnader å spare. For noen bransjer er det snakk om titalls millioner kroner. 

Sparer tid, liv og penger

Mobilitet med nyere mobiler og applikasjoner er et av de fremste moderniseringsverktøyene for å for-bedre interne prosesser og legge opp til en ny brukerhverdag. At brukeren får en positiv opplevelse av teknologien er essensielt, understreker John Olve Andersen, direktør for produktinnovasjon i Techstep. 

Privat helse har ifølge Andersen kommet veldig langt, og offentlig helse er på full vei til å integrere løsninger.
– Vi har i dag en rekke private aktører og flere offentlige sykehus som satser på en ren mobilopplevel-se basert på iPhone for enkelthet, sikkerhet og en rekke nye ansattfunksjoner. Slik sikrer man tilgang til telefon over 4G eller Wifi tale, viktige sykehusapplikasjoner, kunnskapsdeling og nærhetsstatus på de man jobber med, sier Andersen.

Mobilitet handler om å få til en sømløshet på tvers av enheter som nettbrett, mobil og PC/Mac. Å vite at tingene man trenger for å utføre jobben er på riktig sted til riktig tid, kan spare både liv og penger.
– I sektorer som helse, privat og offentlig, er det vanvittig store tall å hente. Ikke minst sparer den ansatte verdifull tid, når han for eksempel skal hente hjertemaskinen og enkelt i en app kan se nøyaktig lokalisering, i stedet for at han skal bruke tid på å lete. Innenfor helsesektoren oppgir 30-50 % at de må kjøpe mer utstyr fordi de ikke finner det til riktig tid, selv om utstyret er i samme bygg. Mange sykepleiere melder om at de bruker opptil flere timer hver dag for å finne utstyr eller rett person.

Ønsker du å lære med, delta på vårt webinar med Apple den 27. september. Meld deg på her. 

Konkurransedyktig

Flere sektorer har de siste årene tatt til seg den digitale omstillingen. Innen energi, olje og gass, har det skjedd formidable fremskritt. I vare- og detaljhandelen, som apotek og store matkjeder, skjer digitali-seringen i alle ledd. Også innen bank og finans vil det komme helt nye løsninger framover.

Men ikke alle har tatt innover seg teknologirevolusjonen. Mange bedrifter og organisasjoner nøler. De blir hengende igjen i en teknologisk utvikling som går rivende fort.
– I store deler av næringslivet og det offentlige i Norge ligger det et vanvittig potensiale som arbeids-giverne ikke har tatt ut, for eksempel løsninger rundt priskalkyle, attesteringer, signatur og reiseutlegg, sier Andersen, og minner om at det har skjedd en revolusjon siden iPhonen kom for 10-12 år siden.

– Man må investere nå for å være konkurransedyktig. Det kommer bare til å bli verre hvis man ikke kommer inn på denne reisen snarest. 

Rustet mot robotiseringen

Innovasjonsdirektøren mener vi er bedre rustet mot robotiseringen, dersom vi oppdager hvordan teknologien kan brukes. 
– Tar vi den i bruk på egne vegne, og forstår hvordan den virker, er bruksområdet fenomenalt. Vår utfordring er å få i gang den hybride medarbeideren, og få både dem og bedriften til å gi fra seg mer informasjon for å ta skrittet ut i læringssamfunnet vi nå er en del av.

Kundene forventer dessuten at banken, flyselskapet og matbutikken som de kjenner, klarer å henge med i utviklingen.

Norge i fremtiden

– Mange spør hvorfor de skal betale flere tusen for en iPhone. Da sier vi at du skal iallfall ha fem eller ti skreddersydde applikasjoner som dekker bedriftens behov, og som gir medarbeiderne alt de trenger for å jobbe effektivt – uansett hvor de er. Det skal verken være avansert eller vanskelig, og brukeren skal kunne ta det i bruk med veldig enkle midler, sier Andersen.

I Norden har vi høy tillitt til det å gi fra oss opplysninger.
– Noen sier vi er blåøyde. Jeg vil kalle det digital modenhet. Tør du virkelig å overlate denne egenska-pen til konkurrentene dine? Tekniske løsninger som fungerer sømløst gir en bedre arbeidshverdag. Og bedriften sparer betydelig på kostnadene. Integrerte løsninger er i de fleste tilfeller blitt uunnværlig, avslutter innovasjonsdirektøren, og understreker at Techstep har et svært bevisst forhold til sikkerhet og kontroll på hvor opplysningene befinner seg.


John Olve Andersen, direktør for produktinnovasjon i Techstep

Fakta

Om Techstep

Ledende leverandør av mobilitet til store bedrifter 

Skreddersyr digitaliserings- og mobilitetsløsninger

Spesielt kompetente på Apple-teknologi

Dekker en komplett plattform med Unified Enterprise Management, app-distribusjon, dokumenttil-ganger, og tilgjengeliggjør intranett på mobil og nettbrett


Ønsker du å vite mer? Bli med på vårt webinar. Meld deg på her.
Share this article

Journalist

Cecilie Holtan

Related articles