European Media Partner
Brian Svend Nielsen i DHI HELSE

Toksikologi – en sentral rolle

Vi blir hver dag utsatt for et utall kjemiske stoffer og det store spørsmålet er å finne grensene for hva mennesker tåler. Forskning innenfor toksikologisk risikovurdering har et forebyggende mål, og arbeider for å øke kunnskapen om når kjemiske stoffer utgjør en helserisiko.

Produkter knyttet til biovitenskap og human helse reguleres av spesifikke standarder på alle stadier i livssyklusen. Toksikologien har en helt sentral rolle i Life Science og ligger i skjæringspunktet mellom biologi, kjemi og medisinsk utstyr.
– Med endrede markedskrav, en vitenskap i rivende utvikling og mange aktører, er det avgjørende at produktene sikres i alle trinn, sier senior toksikolog, ERT, Brian Svend Nielsen i DHI i København. 

– Globalisering gir økende grad av reguleringsbestemmelser og skal sikre at forbrukeres produkter er trygge å konsumere, sier Nielsen.

Det er avgjørende for produksjon av medisinsk utstyr at alle regulatoriske retningslinjer er korrekt fra første stund og gjennom hele prosessen.
– Å velge rette produksjonsmaterialer for å unngå uklarheter og heftelser i produksjonen, krever omfattende kunnskap om globale regulatoriske standarder, avslutter Brian Nielsen.   

Share this article

Journalist

Bente Haraldstad Delmas

Related articles