European Media Partner

Takløsning skal hindre milliardskader

Problemer med overvann blir mer og mer vanlig i norske byer og tettsteder. Denne smarte og enkle løsningen kan bidra til å unngå skader for flere milliarder.

Overvannsutvalget (NOU) anslår at det skjer skader for opp til 3,6 milliarder kroner hvert år som følge av nedbør. Store deler av skadene skyldes at avløpsnettene ikke er dimensjonert for å tåle styrtregn over lengre perioder. 
 
For to år siden lanserte det norskeide tak- og membranselskapet Protan løsningen BlueProof – som skal bidra til å begrense skadene ved styrtregn. Protan har utviklet løsningen videre til også å kunne kombinere den med grønne tak og solenergi. 
- Vi kombinerer overvannshåndtering med et grønt miljø på tak av bolig- og næringsbygg. Det vil si at man for eksempel kan få en hage på taket, samtidig som overvannet håndteres sikkert, forteller Bjørn Nordseth, salgssjef i Protan.
 
Løsningen består av to lag. Et blått som kontrollerer overvannet og et grønt som tar seg av normal nedbør og i tillegg lager et fellesareal for beboerne. Vannfordrøyning på taket kan blant annet erstatte nedgravde overvannstanker og magasiner, og spare utbyggere for store kostnader.
 - Ved kraftig regn vil vannet gradvis bygge seg opp til en maksimal beregnet vannstand. Vannet oppbevares på taket i kortere perioder og dreneres gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet i løpet av 24 timer, forklarer Nordseth og avslutter med å legge til:
 
Ved hjelp av denne løsningen unngår man at alt vannet renner ut i gatene og ned i et sprengt avløpsnett samtidig

Share this article

Journalist

Eirik Knutsen

Related articles