European Media Partner
Alle legemidler skal lagres og transporteres i henhold til regelverket «Good Distribution Practice Guidelines» (GDP) HELSE

Strenge krav til transport av legemidler

Alle legemidler skal lagres og transporteres i henhold til regelverket «Good Distribution Practice Guidelines» (GDP) av 2013. Dette regelverket beskriver hvordan legemidler skal håndteres av alle virksomheter som anskaffer, lagrer, distribuerer eller eksporterer legemidler. 

Et av kapitlene i GDP er forbeholdt transport. Hensikten er todelt. Først og fremst skal regelverket sikre at legemidlenes kvalitet, identitet og sporbarhet ikke forringes under transporten fra produsenten til sluttbrukeren. For det andre skal regelverket hindre at falske legemidler kommer inn i den legale distribusjonskjeden.

Dette relativt strenge - og ytterst omfattende - regelverket beskriver blant annet hvordan transporten skal utføres. Hvilken opplæring som kreves og hvordan det respektive legemiddelets reise skal dokumenteres. Blant annet for å sikre alle i verdikjeden full oversikt over hvor legemidlet har vært, at det har blitt transportert innenfor regelverket og at lasterommet har holdt seg innenfor gjeldene temperatursone til enhver tid. 

 Mange transportører har et system for kvalitetsstyring som sørger for at prosedyrer, forskrifter og avtaler mellom leverandøren, kunden og transportøren overholdes. Disse systemene passer også på - og redegjør for - hvem som er ansvarlig for legemiddelet et hvilket som helst punkt under reisen. Ikke alle som opererer i Norge har et slikt system, men det blir stadig vanligere i og med at Statens legemiddelverk holder et mer årvåkent blikk på transport av medisin. 

I alle legemidler er det noe som heter aktive ingredienser. Selv om medisinen kommer i form av tabletter har de virkestoffer som kan være ømfintlige for faktorer som luft, fukt og temperatursvingninger. Det er derfor du alltid finner en holdbarhetsdato selv på en Paracet. På flytende legemidler kan man ofte se utfellinger og lignende som følge av feil håndtering. På tabletter er visuell kontroll vanskeligere. Regelverket håndheves derfor like strengt - og transportøren skiller ikke mellom oppdragene - uansett hvilken type medisin som fraktes. 

Såkalte «aktive farmasøytiske ingredienser» - som man for eksempel finner i moderne, gentilpasset cellegift - har gjerne enda kortere levetid og må derfor fraktes raskt mellom leverandør og pasient. De flinkeste transportørene har egne rutiner for dette. Disse rutinene kan innbefatte fly, budbiler med to sjåfører og andre ekspressløsninger. Mange kreftmedisiner har i dag en levetid som begrenser seg til to døgn. Av den grunn har Radiumhospitalet en egen, dedikert transportløsning. Denne typen transport krever et enda tettere samarbeid mellom transportøren, de som skal kvalitetssikre transporten, distributøren og sluttkunden. 

I Norge så har vi et regelverk som sier at en gitt vare skal fortolles innen ti dager. Det går ikke når det kommer til legemidler. Av den grunn har alle transportører med respekt for seg selv egne «ekspressfortollingsavdelinger» som håndterer dette, men det holder om din foretrukne transportør har en fortollingspartner som kan håndtere dette på grensen.  

Også når det kommer til å kunne følge transporten i sanntid er det strenge regler. Ikke bare skal man via GPS kunne se hvor legemiddelet til enhver tid befinner seg, utstyret skal også være i stand til å registrere temperatur og alarmere om noe er galt. Importøren får temperaturlogg av den respektive transportøren elektronisk med en gang transporten er utført.

Share this article

Journalist

Morten Iversen

Related articles