European Media Partner
Thomas Gunnarsson i Collector Bank tipser om bedriftsøkonomi Advertisment

Slik gjør du dine kredittsalg direkte om til kontanter

Ikke la tilgangen til virksomhetens likvider styre dine valg og muligheter. Veien fra kundefordring til kontanter er langt kortere enn du tror og fordelene er store.


Å ha virksomhetens likvider syltet ned i kundefordringer er ingen tjent med. Ikke bare kan det føre til dårligere likviditet. Regnskapet ditt kan også se svakere ut enn det strengt tatt trenger å gjøre. Ved å selge fakturaene dine lar du andre ta risikoen for at de ikke blir betalt. Du får dessuten frigjort kapital på faktureringsdagen, uten å øke gjelden.
– Et «fakturakjøp» innebærer at du selger dine fakturaer til oss for pålydende. Vi beholder en fast prosentsats av beløpet som avgift for tjenesten og utbetaler resten med en gang. Provisjonen dekker våre kostnader med administrasjon, kredittsjekk, overtakelse av risiko og finansiering. Målt opp mot fordelene, blir kostnaden forsvinnende liten, sier daglig leder Thomas Gunnarsson i Collector Bank, en nordisk nisjebank som har spesialisert seg på å tilby smarte, kundetilpassede finansieringsløsninger som bedrer kontantstrømmen, lønnsomheten og vekstmulighetene for transaksjons-intensive virksomheter.

Balansert kontantflyt

Gunnarsson presisere at tradisjonell factoring ikke vil gi det samme utslaget på balansen, og dermed ingen bedring av egenkapitalgraden, da tradisjonell factoring er ren belåning av kundefordringene. En belåningsgrad som gjerne ligger et sted mellom 60 og 80 prosent, mot nærmer 100 prosent ved en fakturakjøpsløsning. En løsning for fakturakjøp passer derfor ypperlig for virksomheter i en vekstfase. Ikke bare er løsningen administrativt avlastende, den sørger også for jevn og trygg kontantflyt. – Det eneste du som kunde behøver å tenke på er å gjøre et godt stykke arbeid og fakturere etter at varen eller tjenesten er levert. Deretter tar vi oss av prosessen videre og du slipper det som måtte være av kostnader knyttet til inndrivelse og administrasjon, sier Gunnarsson.

Kunsten å framstå som solid

Soliditet er innen økonomifaget et uttrykk for en gitt virksomhets evne til å tåle tap. Typiske kjennetegn på et veldrevet og solid selskap er en høy egenkapital-prosent, god inntjening, god rentabilitet og god finansieringsstruktur. Du kan imidlertid ha alt dette på plass, men allikevel havne i trøbbel dersom flyten av likvide midler mangler.
– For å vurdere soliditet i et selskap ser vi på soliditetsgraden som viser egenkapital som prosent av totalbalansen. Har du mange utestående fordringer er du mindre solid og dermed sårbar. Ved å frigjøre fordringene gjennom å selge fakturaene rører du ikke egenkapitalen, men gjør balansen lettere og øker dermed egenkapitalprosenten. Et grep som i seg selv gjør at virksomheten fremstår som - og faktisk er - langt mer solid. Å bedre sin soliditet på denne måten gir en bedre rating, sier Gunnarsson.

Penger på konto i løpet av dager

Alle er tjent med å ha best mulig rating. En god rating gir høy kredittverdighet, noe som igjen kan gi deg tilgang til større og rimeligere finansiering. Du kan også få bedre leveringsbetingelser, lengre betalingsfrister og høyere kreditt hos dine leverandører. Skal du gjøre forretninger med det offentlige, er du i mange sammenhenger avhengig av en god rating. Mange offentlige innkjøpere har et selvpålagt krav om å bare handle fra topp-ratede selskaper.
– Høy soliditet og god rating er vel og bra, men har forsvinnende liten betydning hvis likviditeten er dårlig. Første bud bør derfor alltid være å få fart på kontantstrømmen. Selger du dine fakturaer til oss, har du pengene på konto i løpet av en dag, avslutter Gunnarsson.

Share this article

Journalist

Morten Iversen

Related articles