European Media Partner
Sverre Tiltnes, leder for Bygg 21 SAMFUNN

Skal redusere byggekostnadene med 20 prosent

Norsk byggenæring har lenge vært assosiert med høyt kostnadsnivå og mange konflikter. Nå jobber Bygg 21 for å finne bransjens beste praksis og gjøre den til felles eie. Hensikten er å redusere både kostnads- og konfliktnivået, samt bidra til billigere, bedre og mer bærekraftige bygg.

”Dette vil hjelpe oss med optimale løsninger på både på plan- og bygningsnivå.”

Byggebransjen er på full fart inn i den digitale verden og mange har digitalisert store deler av byggeprosessen. Dette gir positive effekter både for planlegging, prosjektering og arbeidet på byggeplassen. Allikevel er det store forskjeller, både når det gjelder private og offentlige aktører i bransjen, sier Sverre Tiltnes, leder for Bygg 21. Han har blant annet bakgrunn som direktør i Skifte eiendom, daglig leder i Norwegian Green Building Council, og initiativtaker til BREEM-NOR, markedets fremste metode for klassifisering av bærekraftige bygg.

Bygg 21 er et nøytralt samarbeid mellom alle parter i bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet er løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.

Tiltnes mener digitaliseringen er viktig for bedre samarbeid i stadig mer komplekse byggeprosjekter.

– Vi er blitt vant til at moderne bygg skal yte bedre på alle områder fra isolasjon til sensorstyrte systemer. Det har gjort næringen mer kompleks enn da jeg begynte for 30 år siden, og gjør det nødvendig å ta i bruk nye hjelpemidler for å holde kostnadene nede og samtidig gjøre byggene mest mulig miljøvennlige og bærekraftige, sier han og legger til:

– Byggenæringen er preget av mange aktører i en verdikjede med til dels motstridende interesser, samtidig har alle nytte av gode prosjekter. Ved å ta i bruk digitale hjelpemidler er det lettere å få til bedre samhandling, større åpenhet og tillit.

– Samtidig går den teknologiske og demografiske utviklingen i retning av et større mangfold. Vi ser økt bruk av velferdsteknologi, boligløsninger for skilte familier og kommuner som utvikler nye funksjonskrav for boliger, skoler, sykehjem og barnehager. Det skjer mye spennende i bygge- og eiendomsnæringen, sier han.

Tiltnes mener en av de største utfordringene for byggenæringen er å få et eksakt og omforent bilde av produktivitetsutviklingen.

– I følge stortingsmeldinger og ulike utredninger ser vi at produktiviteten i byggenæringen ligger etter andre bransjer. Vi ønsker å forstå hvorfor, men det er ikke lett å måle produktivitet i en verdikjede som ikke er industriell. Om kvadratmeterprisen øker er det vanskelig å vite om det er et resultat av et fall i produktivitet eller at kvaliteten øker, sier han og legger til:

– Det er allikevel god grunn til å mene at vi kan effektivisere næringen for å få ned kostnadene. Hovedmålet for Bygg 21 er derfor å få ned kostnadsnivået med 20 prosent.

Bygg21 utarbeider nå et nytt statistisk grunnlag, Byggpuls, som vil bli lansert på Det norske Byggemøtet 17. oktober i år.

Tiltnes mener for mange i byggebransjen jakter på feil i håp om å slippe å gjenta dem. Bygg21 går heller motsatt vei og jakter på beste praksis.

– Som en anerkjennelse av nyvinninger blant både små og store aktører tildeles Bygg21-hammeren for bedre, billigere og mer bærekraftige bygg. Nå lanserer vi Gullhammeren 2018, en konkurranse som gjennomføres i samarbeid med Bygg Reis Deg og Det Norske Byggemøte, sier han.

– Vi delte nylig ut en Bygg21-hammer for beste praksis til Backe Gruppen i sitt arbeide med å ta i bruk QR-koder på byggeplassen. Hensikten er å være sikker på at man til enhver tid bruker siste versjon av tegninger. Dette er et relativt enkelt tiltak som har stor verdi gjennom å redusere feil. Industrialisering handler om gjenbruk av beste praksis og prosesser som strømlinjeformer produksjonen. Det betyr ikke at alle skal bygges likt, men at vi skal ha et stort mangfold av standardløsninger og prosesser.

Han mener økt produktivitet må balanseres med utviklingen av bærekraftige løsninger.

– Bærekraft handler både om at det skal være bra for menneskene som bor i byggene, at det ikke belaster miljøet unødvendig, og samtidig er lønnsomt. Det er en myte at miljøhensynet trenger å koste mer. Målet om å få ned kostnader og samtidig fremme bærekraft er kjernen av Bygg 21, sier han.

Et annet område hvor det er mye å hente på effektivitet er plan- og byggesaksprosessen.

– Reguleringsplaner må utvikles av utbyggere og kommunen sammen for å ivareta både lønnsomhet og stedets ønsker om utvikling. Nå har vi levert en veileder for beste praksis innen samarbeid om reguleringsplaner. Vi mener man kan gjøre jobben på halve tiden og allikevel få et bedre resultat. Vi ser at plan- og bygningsloven er en god lov, men at den kan praktiseres på en mer effektiv måte, sier han.

Tiltnes er overbevist om at mesteparten av plan- og byggesaksbehandling om få år vil foregå digitalt.

– Dette vil hjelpe oss med optimale løsninger på både på plan- og bygningsnivå. Det er mange hensyn som må ivaretas og gode digitale verktøy er nøkkelen for effektivt samvirke med myndigheter. Sammen skal vi skape et spennende handlingsrom som får ned kostnadene og fremmer bærekraft, avslutter Tiltnes. 

Fakta

Navn: Sverre Tiltnes

Alder: 63 år

Yrke: Programdirektør i Bygg 21

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles