European Media Partner

Samler det kreative gründermiljøet i hele landet

Tilgang på rimelige kontorplasser og relevant kompetanse kan være en utfordring for nyetablerte bedrifter. Dette var noe av bakgrunnen for etableringen av kontorfellesskapet 657 OSLO.

”Bakgrunnen for at vi lanserte konsulenttjenesten 657 SCALE, er å ha et tilbud til vekstselskaper enten de er startet av gründere eller mer etablerte innovatører”

– Vi er i dag landets største co-working space for kreativ næring, med 225 medlemmer og over 100 selskaper på huset. En tredjedel av våre medlemmer er startups med store vekstambisjoner og de resterende medlemmene er kreative selskaper, men ikke nødvendigvis vekstbedrifter, sier Camilla Watz Johannessen, daglige leder for 657 OSLO.

Selskapet ble startet i 2012 på Fredensborg i Oslo sentrum av Joachim Levin og Anniken Fjelberg. Begge hadde på dette tidspunktet gått ut av henholdsvis TRY/APT og Dinamo, og ønsket å starte et miljø hvor kreative selskaper kunne samarbeide og hvor de kunne starte sitt nye byrå Superblaise.

657 OSLO er pådriver for å styrke kreativ næring på landsbasis gjennom partnere som Work-Work i Trondheim, Bergen Works i Bergen, Flow i Tromsø og Innovation Dock i Stavanger.

– Flere selskaper startes årlig i våre lokaler fordi ulike selskaper kobles med hverandre og utvikler nye forretningsideer. Andre startups kommer til oss fra inkubatorer over hele landet når de skal i gang med skalering og vekst, sier Watz Johannessen.

Hun peker på viktigheten av tilgang på relevant kompetanse, kapital, de rette samarbeidspartnerne, fleksibilitet med tanke på vekst, og ikke minst et godt arbeidsmiljø.

– Sånn sett så er vi en optimal «go-to-market-hub» fordi vi har en høy andel av selskaper hos oss som er eksperter på posisjonering og merkevarebygging, salg og markedsføring, samt design og kommunikasjon. Mange av våre øvrige kunder er store næringslivsaktører som bruker vår arena som ekstern møteplass for innovasjonsprosesser, og som bruker selskapene på huset som rådgivere i disse prosessene, sier hun.

Selskapet er også ansvarlig for å arrangere den globale startup-konkurransen Creative Business Cup i Norge hvert år. Nå har selskapet lansert «The Creative Industry Brief», en medieplattform for alle relevante bransjer både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har nå et godt internasjonalt nettverk og samarbeid med flere landingssteder for selskaper som ønsker å skalere ut av Norge.

I tillegg til gode støttefunksjoner og trivelige lokaler lanserer nå selskapet appen SprinterWing, som kobler gründere med ulike mentorer.

– Appen er utviklet for bedriftsmarkedet og er tatt i bruk på 657 OSLO og tilsvarende hub’er som har både gründere og mentorer i sitt økosystem. Vi har tilbudt mentoring til våre co-workere i flere år og ønsket å finne en enklere måte å koble gründere med rett mentor. Dette var utgangspunktet for utviklingen av appen som nærmest fungerer som en «Tinder-for-mentorering», og hvor man gjennom brukerprofil og behovsdefinisjon matcher partene digitalt, sier Watz Johannessen.

Basert på erfaring med vekstbedrifters behov i markedsintroduksjonsfasen, lanserer nå også 657 OSLO go-to-market konseptet 657 SCALE som er skreddersydd for startups.

– Kort fortalt handler dette om å tilby vekstselskaper de tjenestene som er relevante i skaleringsfasen. Det kan være alt fra jobbing med innsiktsfundament, posisjonering og konseptutvikling, merkevare- og kommunikasjonsstrategi, prinsippskisser, hypotesetesting og verifisering, markedstilpasning, prisstrategi, salgstrening og ledelse, rekruttering, coaching, kanalvalg, og tracking, sier hun.

Hun mener tilgang på rett kompetanse i de mest sårbare fasene av skaleringen er det aller viktigste for vekstbedrifter.

– Hvis de bommer på markedsintroduksjonen er det fort gjort å feile, også med tanke på å hente kapital som ofte henger sammen med dokumentasjon på rask markedsvekst. Mange vekstbedrifter er startet av teknologer uten tilstrekkelig kompetanse på merkevarebygging og markedsføring, sier Watz Johannessen.

– Dette er bakgrunnen for at vi lanserte konsulenttjenesten 657 SCALE, et tilbud til vekstselskaper enten de er startet av gründere eller mer etablerte innovatører. Både No Isolation, Foodora, Oslo Business Forum og Vibbio er startups som har hatt suksess med utgangspunkt i lokalene og tjenestene på 657 OSLO, sier hun.

Hun forteller også om hvordan TINE har utviklet flere nye forretningsområder på 657 OSLO. Selskapet fant miljøet attraktivt på grunn av god tilgang på et spennende nettverk og høy grad av kompetanse på de ulike fasene en startups skal igjennom. Som et etablert selskap var det viktig å komme ut av eget hus i en tidlig fase i prosjektene for ikke å bli farget av eksisterende måter å gjøre ting på.

Hun mener tilgang på vekstfase-kapital til bedrifter som opplever sterkt vekst er blitt enklere de siste årene.

– Norge som gründernasjon er midt inne i en rivende utvikling, og den voldsomme etableringen av gründerbedrifter de siste årene viser at utfordringene er overkommelige. For noen år siden var det mangel på tidligfasekapital, men dette behovet ser nå ut til å bli dekket ganske bra, sier hun.

– Er man dyktig vil man alltid finne kapital, enten i Norge eller i utlandet. Vår oppgave er å tilrettelegge for at gode forretningsidéer lykkes, både nasjonalt og internasjonalt, avslutter Watz Johannessen. 

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles