European Media Partner
Regnskapsbransjen 
blir digital INDUSTRIEN

Regnskapsbransjen 
blir digital

Framtiden er digital, og praktisk talt alle bransjer er inne i en omlegging til en hverdag der rutiner automatiseres og digitaliseres – også regnskapsbransjen.

– De større aktørene, deriblant vi i Accountor har allerede tatt i bruk robot-teknologi. Og utviklingen går fort på dette området, forteller administrerende direktør i Accountor Norge, Øivind Kirksæter.
– De fremste aktørene vil ha automatisert alt som kan automatiseres innen et år eller to.

Rutinemessige og regelstyrte oppgaver vil bli automatisert, enten innenfor de eksisterende dataprogrammene regnskapsbransjen benytter, eller i form av robotisering.

– Fordelene med automatisering er mange. Kvaliteten øker fordi man unngår menneskelige feil og kundene vil i større grad kunne ha en løpende oppdatert oversikt over økonomien, forklarer Kirksæter.

Produksjonen blir langt mere effektivt og kostnadene vil sykne. Ikke minst fordi bransjen kan standardisere arbeidsprosesser der man jobber etter best practice. Det vil i større grad gjør produksjonen uavhengig av lokasjon, noe som igjen åpner for sentralisering og spesialisering av deler av produksjonen.

– Etter hvert vil det oppstå et prispress i markedet, mener Kirksæter. – De som henger igjen i gammeldagse arbeidsformer vil få problemer med lønnsomheten og mange vil forsvinne.

– Dette vil ytterligere akselerere hastigheten på den konsolideringen vi har sett av bransjen. Aktørene som ligger i front av utviklingen vil vokse, mens mange av de som ikke klarer å henge med i utviklingen vil tape terreng.

Regnskapsbransjen 
blir digital

Share this article

Journalist

Related articles