European Media Partner
Sogndalstrand LIVSSTIL

Prisutvikling som i resten av landet

Næringslivet i Stavanger-regionen er sterkt dominert av oljevirksomheten. I området er man opptatt av å utvikle en mer variert næringsstruktur og utvikling i flere bransjer, samt kostnadskontroll i energibransjen. En sterk oljedrevet prisutvikling i boligmarkedet kan i så måte være en trussel.

– Boligmarkedet i Stavanger-regionen er i ferd med å stabilisere seg, og pilene begynner så smått å peke oppover igjen etter et fall på  rundt ti prosent siden toppen, sier kommunikasjonssjef i Næringsforeningen i Stavanger-regionen Egil Hollund.  

Han fortsetter: 
– Vi har hatt et fall i prisene siden 2015-16 etter en lang periode med prisoppgang.
Prisene stabiliserte seg etter at nybygging begynte å gi gode resultater i 2013. Så kom nedgangen i olje- og gassindustrien, med påfølgende prisnedgang i boligmarkedet.

En periode var prisutviklingen i Stavanger på linje med Oslo. Det er uheldig. I stavangerområdet bør prisene utvikle seg omtrent som i Bergen og Trondheim.

– Antall omsatte boliger øker, og Stavanger med omegn har lav prisstigning.
Nå håper vi på en «normal» prisutvikling framover, og det ser ut til at vi er i takt med
resten av landet. Det er bra for regionen og særlig for de unge som skal inn på
boligmarkedet, sier Hollund. 

Foto: Næringsforeningen i
Stavanger-regionen 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles