European Media Partner

Pionerer i praktisk miljøarbeid

Mindre utslipp, økt leveringssikkerhet og økonomiske besparelser var målet. Resultatet ble en 45 fots modifisert ISO-konteiner.

– Det hele startet – som det ofte gjør – med et problem: Hvordan kunne vi sørge for mindre tom-transport mellom Norge og Sverige. Situasjonen var at Bring Linehaul fraktet store mengder varer fra Sverige til Norge med trailere på tog i en kombinert tog- og veitransport, mens det var lite egnet gods tilbake til Sverige på de samme trailerne, forklarer utstyrsansvarlig i Bring Linehaul, Leif Nordmo.

– Vi hadde fått med oss at det ble eksportert store mengder avfall fra Norge til Sverige, men at dette i all hovedsak ble kjørt på vei. Vi ønsket da å se om vi kunne finne en løsning, hvor vi kunne tilpasse materiell, så det kunne gå på tog mellom Norge og Sverige, med møbler til Norge og avfall til Sverige, sier han.

For å finne en løsning på problemet, ble det igangsatt et intenst forsknings- og utviklingsarbeid der Bring Linehaul snudde alle steiner for å finne en god løsning som kunne tilfredsstille alle parter. Utgangspunktet var videre at de ønsket å bruke ting som allerede fantes på markedet, men selvsagt tilpasset deres transportbehov.

– Vi har samarbeidet med våre underleverandører om utviklingen av løsningen. Og det det har blitt en del prøving og feiling underveis. Først fant vi en type konteiner vi mente kunne egne seg til transport av både søppel og finere varer. Men denne måtte selvsagt modifiseres kraftig før vi kunne ta den i bruk. Vi utviklet faktisk hele tre prototyper før vi kom i mål, sier Nordmo.

– Den første utfordringen som måtte løses var taket – det måtte kunne åpnes og lukkes for rask innlasting av søppel. I tillegg måtte vi være trygg på at søppelet kunne tippes lett av konteineren. Det forutsatte slette og glatte vegger, og gulv som søppelet kunne gli lett av. Lite friksjon gjør at løs last sklir lett ut av konteineren, men den måtte likevel ikke være så glatt at vi fikk problemer når vi skulle laste om bord pallevarer med trucker, forklarer han videre.

I tillegg var det viktig at Bring Linehaul kunne vaske kontainerne fri for fukt og lukt på en enkel og effektiv måte.

– En del av løsningen er en antibakteriell såpe uten lukt – utviklet i Norge – som vi vasker kontainerne med etter at de er tømt for søppel. Vaskingen foregår i en såkalt storbilvask og resultatet er en 100 % tørr og luktfri konteiner som gjør det mulig å frakte de fineste varer tilbake til Norge, sier han.

Men det var også viktig at konteinerne var 100 % tette. Særlig utfordrende ble dette ettersom taket kunne åpnes.

– Løsningen vi valgte, har gjort konteinerne 100 % tett både i tak og gulv. Det betyr at det ytre miljøet skånes for vann og fukt – de renner rett og slett ikke ut fra konteinerne under transport, sier Nordmo.

De modifiserte flerbruks-konteinerne har vært fullskala operativ i litt over en måned nå, så det er fremdeles en del tall Bring Linehaul ikke sitter på med tanke på økonomi og miljø.

– CO2-regnskapet viser at man med å bruke tog på strekningen Bergen-Linkøping (894km) reduserer CO2 utslippet med ca. 1 tonn per tur.

Og etter hvert som vi får mer driftserfaring, så vil vi se på andre forbedringer, slik som konteinernes egenvekt for eksempel. For kan man spare vekt, sparer man drivstoff og dermed miljøet, sier Nordmo og legger til:

– Den største miljøbesparelsen, er at vi unngår at å kjører en masse tomme enheter til Sverige for å hente varer, og det er vi veldig fornøyd med, avslutter Nordmo.

Share this article

Journalist

Related articles