European Media Partner
Byrådsleder Raymond Johansen SAMFUNN

”Oslogutten” med en klar plan

Byrådsleder Raymond Johansen har blant annet vært leder av SVs ungdomsorganisasjon, partisekretær i Arbeiderpartiet, generalsekretær i Flyktninghjelpen og leder for sportslig utvalg i Vålerenga. Vi slo av en prat med byrådslederen for å finne ut hva som er så hett med Oslo og hvor veien går videre.

”Å være med å prege denne raskt voksende og svært sammensatte byen har vært – og er – en fantastisk reise.”

Raymond Johansen er en ektefødt Oslogutt. Alle forfedre – på begge sider av slekta – er fra byen i minst tre slektsledd bakover. Kanskje ikke så rart at han en gang i 2015 falt for idéen om å kapre byrådslederjobben.
– Jeg har sterke følelser for Oslo. Å være med å prege denne raskt voksende og svært sammensatte byen har vært – og er – en fantastisk reise. Du kan godt si at jeg er tilfreds med det vi så langt har fått til, men langt fra selvtilfreds. Jeg håper jo å få lov til å fortsette. For det er mange viktige løft igjen og ta, sier Johansen.

Det aller viktigste med Oslo er ifølge byrådslederen folka. Han er av den oppfatning at byen først og fremst er Norges mest sammensatte, multikulturelle sentrum. Det er dens styrke, men samtidig også byens største utfordring.
– Vi er et felleskap av vestlendinger, nordlendinger og utlendinger, samt et klart mindretall av folk som meg. Mange sier at Oslo er en smeltedigel. Jeg ser på Oslo som en salatbolle. Den inneholder mange friske, ulike ingredienser som sammen gir en fantastisk fargesprakende, innholdsrik og variert smak. Dette gir oss mye å spille på i den videre byggingen. Vi må imidlertid være ærlige og åpne rundt utfordringene knyttet til at vi er en stor og sprikende gruppe mennesker. Mennesker av ulik etnisitet, erfaringsbakgrunn og kultur, sier Johansen.

For å få til dette er kompetanse og åpenhet på mange områder ifølge Johansen nøkkelen. Vi er nødt til å bruke mange innfallsvinkler og sette inn riktige tiltak for å makte å integrere folk godt nok. Ikke minst når det kommer til osloborgere med til dels tøffe historier, og da gjerne med sitt opphav fra noe mer eksotiske strøk enn Volda.
– Jeg tror på å møte folk med åpne armer og forståelse. Hjelpe dem til sosialisering. Det er viktig at de som kommer hit lærer seg å snakke og skrive norsk. På slutten av dagen er vi nemlig helt avhengige av å ha alle de hendene vi kan i arbeid. Allerede ser vi at behovet er skrikende innenfor yrker som eldreomsorg, varehandel og transport. Av Oslos befolkning er nærmere en tredjedel enten «nylig ankommet» eller har én eller to foreldre som ikke er etnisk norske. Hadde vi ikke hatt denne enorme, multikulturelle ressursen, ville store deler av Oslo stoppet helt opp, sier Johansen.

For å sikre at byens vekst skjer i riktig retning er det imidlertid også viktig å ta vare på de som kommer hit som studenter. Det handler om å beholde den høykompetente arbeidskraften fremtiden krever. Som premiss for Oslos videre vekst legger byrådsledere til grunn at vi må tviholde på vår posisjon som Norges kunnskapsdrevne motor.
– Vi har en veldig sterk privat sektor. Samtidig som vår offentlige administrasjon er både trygg og effektiv. To faktorer som begge trekker til seg både folk og kapital. Dette er dog ikke nok. For å få studenter til å bli boende har vi derfor jobbet tett sammen med de store utdanningsinstitusjonene om en Campusstrategi. Ved Oslo Met, Univeristetet i Oslo og BI, går det til sammen mer enn 70 000 studenter. Det ville være dumt å gi fra seg en ressurs som dette uten kamp, sier Johansen.

For det «grønne skiftet» har byrådslederen ambisjoner på høyde med de mest progressive byene i verden. Ikke bare er Oslo verdens el-bil hovedstad. Vi er også kommet svært langt med digitaliseringen av en rekke store næringer og underliggende bransjer.
– At vi nå markerer oss blant de ledende på det grønne skiftet gjør at vi har maktet å sette Oslo på en internasjonal agenda. Noe som i første omgang førte til at vi ble Europas miljøhovedstad, men som også har gjort at vi er en del av det internasjonale samarbeidet «C40.» Dette samarbeidet består av de førti største byene i verden. Et samarbeid hvor vi, Stockholm og København er med som såkalte innovatør-byer, sier Johansen.

C40-samarbeidet gir Oslo en gylden mulighet til å utvikle ulike konsepter innenfor områder som kan bli eksportert. Johansen trekker blant annet fram at Oslo har kommet langt med «fossilfrie byggeplasser.» Noe man har vist stor interesse for i byer som Shanghai, Bejing og New York. En representant fra Oslo kommune leder også et utvalg i EU som har fått ansvar for å se nærmere på hvordan en by kan dra nytte av prinsippene for en smidig sirkulærøkonomi. Som eksempel brukes flere av de praktiske erfaringene man så langt har gjort seg i Oslo.
– Håpet er å kunne lage retningslinjer for hele EU-området basert på våre erfaringer. Oslo er såpass liten og stor på samme tid at vi for andre byer framstår som en perfekt «sandkasse» for småskala uttesting av ny teknologi. Og akkurat det er helt i tråd med mitt mantra som byrådsleder. Vi må være modige, fremoverlente politikere for å få gjennomført ting, selv om vi gjennom akkurat dét risikerer å bli upopulære og dermed ikke gjenvalgt, avslutter Johansen. 

Share this article

Journalist

Morten Iversen

Related articles