European Media Partner
Omtale av 8 utdanningsinstitusjoner LIVSSTIL

Omtale av 8 utdanningsinstitusjoner

Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Nord universitetet, Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Agder, og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er de 8 omtalte utdanningsinstitusjonene.


Universitetet i Oslo (UiO)

Universitetet i Oslo (UiO) er internasjonalt rangert som Norges fremste universitet og bidrar vesentlig til landets forskning, innovasjon og utdanning. Det er Norges eldste universitet og er forankret i en europeisk vitenskapstradisjon. Fram til 1946 var UiO det eneste universitetet i Norge.

UiO består av åtte fakulteter, har 28 000 studenter og 6000 ansatte (2017). Fakultetene tilbyr undervisning og driver forskning innen teologi, jus, medisin, humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, odontologi, samfunnsvitenskaper og utdanningsvitenskap. Hvert fakultet består igjen av en rekke institutter med ulike fag- og studieretninger.

Den største delen av universitetet holder i dag til på Blindern. Det juridiske fakultet ligger i de opprinnelige universitetsbygningene ved Karl Johans gate, mens Det medisinske fakultet holder til på Gaustad og i universitetssykehusene i Oslo-området. Universitetet har bygninger spredt over hele det sentrale Oslo.

http://www.uio.no/

Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen har 16 900 studenter og vel 3 700 ansatte. Det er Norges nest eldste universitet og ble opprettet i 1946. UiB er et byuniversitet, der vesentlige deler av universitetsområdet ligger i sentrum av Bergen. UiB er både et lærested og en forskningsinstitusjon, som dekker de fleste fagområder fordelt på syv fakulteter. Her tilbys utdanninger innenfor fagområdene humanistiske og estetiske fag, juridiske fag, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, medisin, odontologi og helsefag, naturvitenskapelige og tekniske fag, psykologiske fag, samfunnsvitenskapelige fag og kunst, musikk og design.

UiB satser særlig på områder som globale samfunnsutfordringer, marin forskning og klima og energiomstilling. De ønsker å utnytte og utvikle breddeuniversitetets muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser. Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.

http://www.uib.no/
Nord universitetet (NU)

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Det nye universitetet har 1.200 ansatte og 12.000 studenter. Disse er fordelt på studiestedene Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv, der det samarbeides med kunnskapsinstitusjoner i mange land.

Universitetet i Nord har nærhet til over 40 prosent av Norges kystlinje og landets største landbruksregion og har ledende nasjonale forskningsmiljøer innen havbruk/biovitenskap og innovasjon/ entreprenørskap. Her finnes også Norges tredje største lærerutdanningsinstitusjon og fjerde største sykepleierfaglige miljø. UN har fem fakultet: Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Fakultet for samfunnsvitenskap, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Handelshøgskolen.

https://www.nord.no/no
Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen

Norges Handelshøgskole (NHH) er Norges eldste vitenskapelige høyskole innen bedriftsøkonomiske og administrative fag og ble grunnlagt i 1936. Høyskolen er blant de ledende handelshøyskolene i Europa med et internasjonalt høgt respektert forskingsmiljø.

NHH har ca. 3400 heltidsstudenter og 400 ansatte. De har en internasjonal profil og samarbeider med 170 universitet og handelshøyskoler i mer enn 50 land. NHH har som mål å være internasjonalt ledende på utvalgte forskningsfelt.

Ved NHH utgjør de seks instituttene kjernen i organisasjonen, mens en rekke forskingssentre utgjør spydspissene. De seks instituttene er Regnskap, revisjon og rettsvitenskap, Foretaksøkonomi, Samfunnsøkonomi, Finans, Fagspråk og interkulturell kommunikasjon og Strategi og ledelse.

https://www.nhh.no/

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med over 20 000 studenter. BI har hovedcampus i Nydalen i Oslo og har regionale studiesteder i Bergen, Trondheim og Stavanger.

Den faglige virksomheten ved Handelshøyskolen BI er delt inn i åtte institutter: Finans, Kommunikasjon og kultur, Ledelse og organisasjon, Markedsføring, Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, Rettsvitenskap og styring, Samfunnsøkonomi og Strategi og entreprenørskap. En rekke forskningssentre er knyttet til instituttene. Studietilbudet omfatter 12 bachelorprogrammer, fem mastergradsprogrammer og ett ph.d.-program med seks spesialiseringer.

Handelshøyskolen BI har en internasjonal profil, der forskerne samarbeider med fagfolk fra andre land. Samarbeidet omfatter nærmere 170 skoler i mer enn 40 land og gir studentene gode muligheter til å få internasjonal erfaring gjennom utveksling.

https://www.bi.no/
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Fra 2016 er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) det største universitetet i Norge med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. I alt har NTNU 40 181 registrerte studenter (2017), om lag halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag. Ca. 34 000 av studentene hører til i Trondheim, 3 811 studerer i Gjøvik og 2353 i Ålesund.

NTNU består av åtte fakulteter med til sammen 56 institutter og har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg har universitetet et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap. Det tilbys også profesjonsutdanning innenfor blant annet lærerutdanning, arkitektur og planlegging, billedkunst, grafisk design, ingeniørfag, medisin og helsefag, musikk, produktdesign, psykologi, regnskap og revisjon, shippingledelse og siviløkonomstudium. NTNU har fire tematiske satsingsområder for forskning i 2014–2023 innen bærekraft, energi, havrom og helse.

https://www.ntnu.no/Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Agder (UiA) er Norges yngste universitet. Det ble etablert som Høgskolen i Agder i 1994 og fikk universitetsstatus 1. september 2007 som det syvende universitet i Norge. UiA har rundt 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på to campuser: Gimlemoen i Kristiansand (ca. 8 500 studenter) og i Grimstad (ca. 3 500 studenter).

Universitetet i Agder tilbyr vel 160 fag- og profesjonsstudier innen økonomi- og ledelse, teknologi og ingeniørfag, humanistiske fag, matematikk, sykepleie, lærerutdanning, musikk og kunstfag. Disse kan tas i varierende lengder fra halvårsenheter til bachelorgrader, mastergrader og doktorgradstudier, samt en rekke kurs-, etter- og videreutdanninger.

Universitetet har seks fakulteter og en avdeling for lærerutdanning. De seks fakultetene er Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Fakultet for kunstfag, Fakultet for samfunnsfag, Fakultet for teknologi og realfag og Handelshøyskolen ved UiA.

https://www.uia.no/Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU er Norges sentrale og ledende forsknings- og lærested for bioproduksjon, miljø og landskap. Universitetet har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning. NMBU har 5200 studenter og 1700 ansatte, 64 studieprogram og 2 campuser. Fram til 2019 holder Veterinærhøgskolen til på Campus Adamstuen. I 2019 skal det nye forsknings- og undervisningsbygget for veterinærvitenskap stå klart, og alle NMBUs fakulteter vil da bli samlet på Ås. I tillegg blir Veterinærinstituttet med på flyttelasset.

NMBUs syv fakulteter er Biovitenskap, Handelshøyskolen, Kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Landskap og samfunn, Miljøvitenskap og naturforvaltning, Realfag og teknologi og Veterinærhøgskolen.

https://www.nmbu.no/

Omtale av 8 utdanningsinstitusjoner

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles