European Media Partner
Andreas Holst, direktør for læring og utvikling i Equinor. SAMFUNN

Nye idéer skal sikre Equinors framtid


Omstillingen fra olje- og gassvirksomhet til å være et bredt energiselskap stiller nye krav til Equinor. Det gjelder også innen rekruttering. Ungdom med nye idéer og alternative måter å tenke på skal inn i selskapet for å sikre videre utvikling av den norske energigiganten.

”Det er viktig for oss å dele vår kompetanse med lærlingene. Opplæring er en del av vår industrihistorie og faglige stolthet.”

For å løse nye utfordringer må Equinor få inn ny kompetanse. Selskapet ønsker å rekruttere ungdom med nye ideer og nye måter å tenke på for å sikre utvikling av det som for Norge har vært en fantastisk industri.
– Energibransjen har vært gjennom store omstillinger, og vi står foran nye endringer når det gjelder teknologi, digitalisering, klimautfordringer og det å sikre effektivitet på tvers av svingninger i markedet. Det som en gang var olje- og gassvirksomhet, er blitt en energibedrift. Equinor er blitt et bredere energiselskap, fastslår direktør for læring og utvikling Andreas Holst.

– Det er utfordringer ikke bare vi som bedrift står midt oppe i. Hele samfunnet må forholde seg til endringene, og da tenker jeg spesielt på klimautfordringene.

– Vi må utvikle Equinor videre. Selskapet rekrutterer sterke fagfolk innen petroleum, undervannsteknologi, prosjektstyring i tillegg til ingeniører. Det skal vi fortsette å gjøre i flere ti-år framover. Equinor er akkurat blitt godkjent som opplæringsbedrift for energioperatører. 

Energioperatørene skal tilbringe deler av sin læretid på vindfarmene i Skottland, og dette viser at Equinors kompetanseprofil dreier seg mot nye energikilder.
– De utfordringene vi står overfor, krever smarte løsninger og samarbeid på tvers av fagdisipliner. Vi ser at teknologi vil spille en avgjørende rolle i de løsningene vi må finne framover, mener Holst.

– Equinor er helt avhengig av å få inn ny kompetanse.

– Vi er veldig stolte av at vi er den bedriften som er mest attraktiv for teknologistudenter, og vi er fornøyde med den store veksten vi har hatt i interessen fra studenter innen IT og økonomi. 

Den store interessen fra studenter har flere årsaker, men Holst mener at det først og fremst skyldes at Equinor har lykkes med å kommunisere ut at selskapet består av helt vanlige folk som ønsker å diskutere og løse utfordringer.
– Vi er opptatt av å finne en balanse mellom olje og gass, og ny energi. Da må vi både forstå og jobbe sammen med samfunnet rundt oss. 

Derfor har fagfolkene i Equinor vært ute på universiteter og høyskoler for å møte studenter – både for å forklare hva selskapet driver med, hvilke utfordringer som skal løses, og for å høre hva studentene er opptatt av.
– Nå har vi hatt en kampanje vi kalte «Når gode råd er unge». Målet var å komme i dialog. Det er viktig for oss å være der ungdommene møtes med våre kampanjer. 

Equinor har satset på lærlinger i mange år, og i år er det tatt inn 159 lærlinger i en rekke ulike fag - fra kokk til prosessoperatør, som er et kjernefag for virksomheten. I fjor ble det tatt inn 150 lærlinger. Opplæringen går over to år, så det betyr at Equinor har mer enn 300 lærlinger offshore og på sine landanlegg.
– De kommer med nye idéer. Det er helt fantastisk å møte unge folk med øredobb og lilla hår og få dem inn i vår organisasjon. Framover nå tror jeg at ca. halvparten av lærlingene vil få jobb i Equinor når de får sine fagbrev, sier Holst.

– Vi har bruk for mange nye fagfolk i årene som kommer. 

Lærlingeordningen er viktig for Equinor. Ca. en tredel jobber offshore, og det er positivt for hele organisasjonen å få unge krefter inn i miljøet.
– Det er viktig for oss å dele vår kompetanse med lærlingene. Opplæring er en del av vår industrihistorie og faglige stolthet. Vi har også en rekke ordninger for ingeniører og sivilingeniører. I august startet 149 nyutdannede kandidater fra universitet og høyskoler i vårt graduate program. Vi er opptatt av å rekruttere et mangfold inn i vår virksomhet, og vi har en rekke spennende oppgaver som skal løses, avslutter Holst.

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles