European Media Partner

Nye EU krav gjør det dyrere å eie bil

I februar i år ble det innført nye regler for periodisk kjøretøykontroll (PKK), eller EU-kontroll som det også kalles. De nye endringene gir bileierne økt fleksibilitet, da man nå kan velge tidspunkt selv for utførelsen av kontrollen så lenge de blir godkjent innen to år etter siste godkjente kontroll. Det mange ikke vet er at det tidligere var det siste tallet i registreringsnummeret som bestemte når bilen skulle inn på kontroll. 

Den økte fleksibiliteten vil være det de fleste bil-eiere umiddelbart merker etter disse endringene. Men noen av de nye kravene som er blitt satt for interne rutiner hos verkstedene kommer man til å merke etter hvert. Nye krav betyr nemlig større kostnader for de som utfører kontrollene, som fører til økt pris for forbrukerne.  

Den største utgiftsposten de nye reglene tilføyer til verkstedene er strengere krav til kontrollørene. Tidligere har det kun vært krav til selve virksomheten som utfører kontrollen, men nå er det også krav om opplæring og personlig godkjenning av kontrollører og tekniske ledere. Kravet består av ni timer teori og fjorten timer praktisk opplæring. Dette koster verkstedene 10.000 kroner per person, i tillegg til tapt arbeidsinntekt. Ifølge Statens Vegvesen er tanken bak dette å gi bedre, likere, og mer trafikksikre kontroller. Baksiden til disse nye kravene er at ettersom EU-kontrollene nå krever større ressurser vil prisen bli satt opp for bil-eierne. Det som da kan skje er at de mindre verkstedene velger å ikke tilby EU-kontroll lengre fordi det rett og slett blir for dyrt for dem. 

For bedrifter som benytter seg av biler kan det lønne seg å inngå bedriftsavtaler hos konkurransedyktige verksted som vil hjelpe til med å holde kostnadene for service og kontroller nede nå som verkstedene blir nødt til å justere prisene sine opp. Rett etter de nye EU reglene ble innført utførte Abcnyheter en undersøkelse for å finne ut hva prisøkningen kom til å bli på de forskjellige verkstedkjedene. For NAF vil prisen gå opp fra 800 kroner til 1095 kroner inkludert moms. Det vil tilsi en 37 prosent økning for medlemmer. For ikke medlemmer øker prisen fra 930 kroner til 1295 kroner inkludert moms, altså 39 prosent økning. Mekonomen AS som står bak kjedene MekoPartner og Mekonomen Bilverksted har anbefalt sine verksteder å skru opp prisen med rundt 40 prosent.  

Andre grunner til at prisen har økt på EU-kontroller er at de reglene stiller nye krav til utstyret som blir brukt, noe som kan være en kostbar investering for verkstedene som utfører kontrollene. I tillegg er det blitt lagt til flere punkter på kontrollforskriftene, noe som fører til at tiden på en standard EU-kontroll har gått opp. Disse nye reglene har ikke endret kontrollintervallene. Det vil si at personbiler skal stort sett inn for første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7500 kg skal inn en gang i året. Formålet ved EU-kontrollen er å kontrollere de ulike slitasje kritiske komponentene i bilen. Dette er en sjekk som er nødvendig for at bilen skal fungere som tiltenkt, og at en skal kunne unngå dyre reparasjoner.  

Transportsektoren er stadig i endring. Det er ikke bare sikrere biler som er fokuset til EU fremover, innen denne sektoren. Det jobbes også stadig med å utrette strengere utslippskrav for nye person- og varebiler. Flere av landene i Europa kommer til å slite med å nå sine nasjonale utslippsmål i ikke-kvotepliktig sektor frem til 2030. Disse kravene om kutt varierer fra 0 til 40 prosent beregnet ut fra BNP per innbygger. Norges måltall fra EU er på 40 prosent. 


For at EU-landene skal ha en mer realistisk sjanse for å oppnå dette er det planlagt å ha strengere utslippskrav for nye person- og varebiler. Ifølge Samferdselsdepartementet ønsker EU-Kommisjonen samtidig at nytt regelverk skal bidra til å styrke den europeiske bilindustriens konkurransekraft, samt redusere forbrukernes utgifter til drivstoff.  
Europaparlamentet og Rådet har nå oppnådd en enighet på at utslippene fra nye biler må være 37,5 prosent lavere i 2030 sammenliknet med utslippene i 2021. Dette forslaget antas å bli endelig vedtatt i løpet av våren 2019. I dag ligger Norge i forkant i innfasingen av biler med nullutslipp. Ifølge Samferdselsdepartementet gjør blant annet tiltak som avgiftsfritak, tilgang til kollektivfelt, gratis parkering, og utbygging av ladeinfrastruktur, Norge til landet med verdens høyeste andel registrerte elbiler i forhold til folketallet.

Norge er allerede på svært god vei når det gjelder en miljøvennlig og trygg transportsektor, og de nye regelverkene på kontroller, verksteder, og utslipp kommer til å gjøre veiene våre tryggere og renere for fremtidige generasjoner

Share this article

Journalist

Heidi Ellingsen

Related articles