European Media Partner
Hanne Bonge-Hansen hos Bryn Aarflot HELSE

Norsk life science har fått øynene opp for IP

Hanne Bonge-Hansen, doktor i kjemi og patentrådgiver hos Bryn Aarflot, mener aktørene innen Life Science-bransjen har oppdaget viktigheten av immaterielle rettigheter og rådgivning.

Immaterielle verdier kan utgjøre en enorm ressurs, men må håndteres riktig dersom en skal få utnyttet dem. Å forvalte IP innen Life Science krever spesialisert faglig og juridisk kunnskap. En typisk Life Science-bedrift navigerer i et IP-landskap med mange rettigheter, og vil trenge bistand til å analysere konkurransesituasjonen, utvikle sin unike posisjon og beskytte rettigheter på en effektiv måte, samt utforming av for eksempel lisens- og samarbeidsavtaler.
– Alle bedrifter bør ha en god, helhetlig IP-strategi tett knyttet til business-strategien for å oppnå bedriftens mål. Vi opplever at stadig flere søker bistand til dette, med svært gode resultater, sier Bonge-Hansen.
 
Konsekvensene hvis ikke IP håndteres riktig kan bli store; manglende oversikt over andres rettigheter kan gi dyre rettssaker, og dårlige patentsøknader kan føre til tap av rettigheter og inntekter. 
– Det er positivt at flere nå bruker IP-rådgivere, og unngår slike problemer, sier Bonge-Hansen.

Share this article

Journalist

Bente Haraldstad Delmas

Related articles