European Media Partner

Nær 130 år som kvalitetsleverandør – og fortsatt viril

P. Meidell og Ludvig Foss kjøpte i 1891 J. A. Stampes Maskinforretning i Christiania. Det ble utgangspunktet for det som i dag er en av de eldste og mest kjente bedriftene i bransjen. P. Meidell AS er fortsatt et familieeid selskap og eies nå av tredje generasjon Peter Meidell, og selskapet fremstår i dag som en komplett leverandør til mekanisk industri i Norge.

Hvordan har selskapet utviklet seg gjennom årene?

– Bedriftens kjernevirksomhet har alltid vært nært knyttet til sagbearbeiding. Fram til rundt 1970-tallet var Meidell først og fremst fokusert mot leveranser til treindustrien, som den gang utgjorde et større marked enn det er nå, forklarer daglig leder Asgeir Bakken. – Da kom en rivende utvikling av teknologien på sagblader. Bladene kunne stå i sagene mye lengere, og følgelig ble også dette markedet mye mindre.

Peter Meidell som den gang ledet selskapet, var da tidlig ute med å vri fokus over mot leveranser til metallindustrien, og etter relativt kort overgangsperiode konsentrerte Meidell seg i all hovedsak om å være leverandør til mekanisk industri. Gjennom de siste tiårene har Meidell kjøpt opp flere virksomheter, og på den måten utvidet sitt produkt- og tjenestetilbud, slik at selskapet i dag i praksis er en totalleverandør til stålbearbeidende virksomheter over hele landet.

– Vi selger båndsager, fresemaskiner, dreiebenker, platesakser, kantpresser og plasmabord for å nevne noen eksempler. Servicetjenester er selvfølgelig viktig, og vi selger forbruksmateriell som sagblader, oljer og skjærevæsker, forteller Bakken. – Vi ønsker å være en leverandør der kundene kan få levert det meste de trenger ett sted.

Kundene er spredt over hele landet, og består av en rekke forskjellige typer metallbearbeidende virksomheter, som mekaniske verksteder, produksjonsbedrifter, stålgrossister, blikk- og ventillasjonsbedrifter, utdanningsinstitusjoner, og øvrige virksomheter som har behov for utstyr og verktøy til stålbearbeiding.

Vi har et ekstremt langsiktig fokus i alt vi gjør, og målet er å fortsette å være en betydelig leverandør til metallbearbeidende industri i Norge i mange, mange år fremover. Den eneste måten å lykkes med dette, er å ta kundene på alvor, lytte til deres behov, og følge med i den teknologiske utviklingen. Kun slik kan vi være en lønnsom sparringspartner for kundene våre, avslutter Bakken. 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles