European Media Partner

Mobilitetsordninger for bedrifter

Flåtestyring, bildeling og leasing. Hva er det? Hva gjør det til en fornuftig mobilitetsstrategi for bedrifter? Hva er fordelen med det? Ekspertene våre svarer.


Flåtestyring
Lars Karlsen, Tine


Hva er flåtestyring?

— Jo flere en snakker med jo flere tolkninger får man. Flåtestyring er et system hvor man ser hvor bilen befinner seg. Dette gjøres ved at en GPS - brikke festes i bilen, og den kobles opp til et system som holder oversikt over hvor bilen er til enhver tid.  

Hva gjør flåtestyring til en fornuftig mobilitetsstrategi for bedrifter?

Det om gir merverdi for bedriften er at vi får et samlet system for økonomisk styring av flåten Man oppretter timestamps for ruter som kjøres, dette vil for eksempel si en eller flere milesteiner for ei bestemt rute. Slik får vi en oversikt over hvor lang tid det tar å levere til de forskjellige mottakerne, som videre gir fakta for å tune inn og sette opp effektive ruter. 

Hva er fordelene med flåtestyring?

Først og fremst sørger det for at arbeidstakerne får mer faktabaserte ruteoppsett, slik at det kan settes opp ei kjørerute som gjør det mulig for et menneske å klare å gjennomføre oppgavene sine i løpet av arbeidsdagen. Ikke minst har vi med flåtestyring fått et verktøy der vi kan måle i hvilken grad sjåførene kjører økonomisk.

Foto: TineBildeling
Vibeke Nenseth, Transportøkonomisk Institutt


Hva er bildeling?

— Biler er plassert i pooler på strategiske steder. Dette kan for eksempel være i bysentra, eller som en del av moderne forretningsbygg der mange bedrifter befinner seg og kan dele på bilenes ledige kapasitet. Tilhørende apper viser ledige biler, hvor lenge de er ledige og hvor de befinner seg.

Hva gjør bildeling til en fornuftig mobilitetsstrategi for bedrifter?

— Bedriften mottar oversiktlig faktura en gang pr måned. Dermed kan bedriften og brukerne glemme daglige utgifter til drivstoff, bompenger, parkering, vedlikehold, service, dekkskift, og årsavgift. Bildelingstilbyderne tar seg av alt det praktiske. Bedriftene betaler kun for den tiden bilen er i bruk, og antall kilometer bilen kjøres. Bildeling kan dermed være et rimelig og fleksibelt alternativ til egen bilpark, leasing, leiebil og taxi for bedrifter hvor ansatte ikke har behov for bil hele tiden. 

Hva er fordelene med bildeling?

— I bildelingsøkonomien kan bilene reserveres og brukes døgnet rundt.  Turene kan vare fra en time til flere uker. Håndterlige og oversiktlige apper sørger for at bedriften eller den ansatte kan reservere bilen ett minutt før den skal brukes. Bilen kan også reserveres en gitt tid frem i tid, som for eksempel kan settes til tre måneder i forveien. Brukeren kan velge mellom ulike størrelser og modeller og reserverer bilen som passer sitt eller bedriftens behov, noe som gir stor frihet og fleksibilitet.

Foto: TØILeasing
Michael Benabdallah, Arval 


Hva er leasing?
— Leasing er et produkt der brukeren betaler for bruk av bilen. Bruker bestemmer hva slags bil som trengs. Partene avtaler en leasingperiode, for eksempel tre til fem år, samt antall kilometer bilen kommer til å kjøres i leasingperioden. Ved avtaleslutt betaler bedriften bare for bruk av bilen. Leasingselskapet selger deretter bilen på bruktmarkedet, og henter inn restverdien på den måten. 

Hvorfor er full service leasing en fornuftig mobilitetsstrategi for bedrifter?

— Brukerbedriften kan konsentrere seg om kjernen i det de driver med. Leasing er først og fremst et kostnadsbesparende finansieringsverktøy. Sammen med finansieringsløsningen legges alle bilrelaterte produkter i en pakkeløsning. Alle bilrelaterte problemstillinger ivaretas dermed eksternt, og bedriften slipper å bruke administrasjonsressurser på disse. Om en merker at behovet for type bil endres, så kan dette løses hurtig. Leasing innebærer dermed en optimalisering av flåten, slik at bedriften totalt sett opplever en kostnadsbesparelse.

Hva er fordelene med full service leasing?

— Bedriften trenger ikke drive med finansiering av biler, og heller ikke bruke tid og ressurser på innkjøp og annen administrasjon. All bilrelatert administrasjon utføres av leasingselskapet. Bedriften får månedlige og årlige rapporter slik at de enkelte divisjonene og avdelingene kan justere bilpark og bilbruk gjennom året. I alle avtaler følger full servicepakke for både bedriften og de ansatte som bruker bil i arbeidet.

Foto: Arval

Share this article

Journalist

Lars Holm

Related articles