European Media Partner
Sven Seljom, administrerende direktør hos Evondos Norge HELSE

Medisineringsroboten gir økt etterlevelse og mer tid til personlig pleie. 


Norges befolkning blir eldre og den såkalte eldrebølgen har begynt å ta form. Med en økende eldre befolkning og flere multisyke, øker også behovet for medisinering som allerede sjelden tas riktig, eller ikke i det hele tatt. Dette problemet har nå Evondos løst med sin medisineringsrobot.

Når medisinering ikke lenger er en utfordring blir det mer tid til omsorg.

Det er ikke uvanlig at mange eldre og multisyke får utskrevet 10 eller flere medisiner for ulike typer av problemer.
– For mange er det vanskelig å huske når de ulike medisinene skal tas og i hvilke doser, sier Sven Seljom, administrerende direktør hos Evondos Norge. Enda mer bekymringsverdig er det dersom hukommelsen svikter, som følge av sykdommer slik som demens.

For å løse problemet har Evondos utviklet medisineringsroboten.
– Roboten blir plassert i omsorgsmottakerens hus eller rom dersom personen bor på sykehjem, eldrehjem e.l. fasiliteter. Roboten fylles med pasientens medisiner for opptil 14 dager og deretter porsjonerer roboten riktig mengde til rett tid, da f.eks. ved morgen, middag og kveld, forteller Seljom og fortsetter. 

– I god tid før medisinene skal tas, vil roboten gi beskjed om at det begynner å nærme seg. Den minimerer risikoen for feilmedisinering samtidig som opprettholdelse av behandlingen øker. Roboten kan også snakke pasientens morsmål. På vår hjemmeside kan du se en video som enkelt forklarer hvordan det hele fungerer.

Etterlevelse er et vanlig og alvorlig problem innen helsesektoren. Ifølge en undersøkelse fra World Health Organization, tar kun halvparten av langtidsmedisinerte medisinene slik de er forskrevet av legen.
– I følge en klinisk undersøkelse gjort av Clinius, ligger etterlevelsen med Evondos medisineringsrobot på 99,5%, bekrefter Seljom.

En annen fordel med roboten er at man unngår risikoen ved at pasienten tar overdose av medisinene sine. Det er vanlig at eldre ikke husker om de har tatt medikamentene sine eller ikke. Dersom omsorgsmottaker til tross for maskinens påminnelse, ikke har tatt medisinene, vil dosen som ikke er tatt legges i et låst kammer. Samtidig varsles omsorgsansvarlig med en alarmmelding på SMS eller via den nye mobilappen som ble lansert denne våren.

Når medisineringsroboten løser utfordringen med medisinering, kan mange eldre og multisyke fortsette å leve et trygt og uavhengig liv hjemme. Samtidig som roboten innebærer økt frihet for omsorgspersonen, gir den også fordeler til helsepersonellet. Ved at maskinen sørger for at medisinene blir gitt i henhold til ordinasjonen, kan personale planlegge arbeidet sitt mer effektivt.

Det tidkrevende problemet helsepersonell står ovenfor med utdeling av medisiner, som må utføres opptil flere ganger daglig, kan med medisineringsroboten minskes til én gang annen hver uke. Det kan gi rom for mer tid til omsorgsdelen av jobben. Da kan også flere hjemmebesøk ta sted, uten endret antall bemanning.

Evondos medisineringsrobot har vellykket blitt introdusert i flere kommuner i Norge, Sverige og Finland. Både brukere, helsepersonell og familiemedlemmer er svært positive.
– På kort sikt innebærer bruken av medisineringsroboten dirkete besparelser. På lang sikt vil maskinen kunne stå for betydelig besparelser i form av å gi omsorgstrengende muligheten til å bo hjemme lengre, og dyrere former for omsorg vil kunne utsettes.

– Indirekte kan det også bety besparelse gjennom bedre helse og funksjonell evne dersom bruken av medisinene fungerer som tiltenkt, konkluderer Sven Seljom.

Fakta

Slik fungerer den: 

  1.  Roboten plasseres i omsorgsmottakerens hjem, på en sikker plass som f.eks. kjøkkenet.
  2. Roboten fylles med doseposer etter legens resept, for opptil 14 dager.
  3. Roboten leser automatisk av personnummer og medisininstruksjoner på hver pose.
  4. Roboten porsjonerer medisinene med riktig mengde til rett tid, og varsler dersom pasienten ikke tar medisinene.
  5. Roboten varsler i god tid før den må fylles med nye doseposer. 

Share this article

Journalist

Martin Westholm

Related articles