European Media Partner
Sophie Wiik, Matredder og eier/daglig leder, Too Good To Go Norge AS SAMFUNN

Matvanene våre påvirker miljøet!

En tredjedel av all mat som produseres råtner i søpla. Samtidig koker kloden. Har vi mistet respekten for ressursene? 

FNs klimapanel sier at vi må halvere klimagassutslippene hvis vi skal unngå miljøkatastrofe, og bærekraftig matproduksjon nevnes som et viktig tiltak for å få utslippene ned. Mat er ekstremt ressurskrevende å produsere, derfor har matvanene våre stor innvirkning på miljøet. Vi må spise mat som er mindre krevende å produsere, og viktigst av alt; vi må spise opp den maten som allerede er produsert.

Tenk på følgende: 1/3 av all mat som produseres havner i søpla. I Norge kaster vi minst 385 000 tonn mat hvert år. Mange tenker kanskje at det ikke har noe å si om en pakke med tomater havner i søpla, men det er feil. Tomatene har blitt sådd, gjødslet, vannet, høstet og transportert før de ender opp i butikken. Vi sløser store mengder energi, jord og arbeidskraft for hver eneste matvare vi kaster. Rundt 30 % av verdens klimagassutslipp kommer fra nettopp matproduksjon. Hvis man ser for seg at matsvinn var et land, ville det vært det tredje største landet i verden basert på utslipp.

Mange gode tiltak er iverksatt. Flere aktører har valgt «best før men ikke dårlig etter» som datostempling, butikkene priser ned varer som nærmer seg utløpsdato og hoteller oppfordrer gjestene sine til å ta litt mindre mat på tallerkenen og heller forsyne seg flere ganger. Samtidig reddes det hver dag rundt 4000 porsjoner med overskuddsmat gjennom Too Good To Go, Matsentralen åpner stadig nye avdelinger og flere kommuner har begynt å sette fokus på matsvinn. Alle er enig i at matkasting er meningsløst og absurd. 

Vi er altså på rett vei, men det går for sakte! 61% av matsvinnet skjer i hjemmet. Derfor er vi som privatpersoner nødt til å gjøre en innsats. Vi må spise opp maten vi kjøper, planlegge innkjøpene, se, lukte og smake på «utgått mat» før den havner i søpla, være kreative med restene, oppbevare maten riktig og bruke fryseren. Vi må hjelpe næringen ved å velge varer med kort dato, de single bananene og de snåle grønnsakene. Det er ingenting å lure på, mat hører hjemme i magen og ikke i søpla!

Share this article

Journalist

Sophie Wiik

Related articles