European Media Partner
Krav til opplæring og arbeidsutstyr ØKONOMI

Krav til opplæring og arbeidsutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at trucker blir brukte slik at arbeidstakernes liv og helse ivaretas.

Når det blir brukt truck, skal du som arbeidsgiver vurdere hvilke situasjoner som kan føre til fare. Tiltak for å hindre ulykker er for eksempel enveis kjørefelt og etablering av interne regler for ferdsel.

Siden 2002 har det vært påbudt med sikkerhetsbelte i nye motvekts-trucker under ti tonn. Det er også krav til sikkerhetsbelte på tilsvarende trucker som ble tatt i bruk før 2002.

Du plikter å gi opplæring og instruksjon til truckføreren og andre som arbeider i området der det blir brukt truck. Det kreves enten sertifisert eller dokumentert opplæring ved bruk av truck. Sertifisert opplæring, truckførerbevis, kreves for alle trucker med permanent førerplass.

Kontroll av trucker innebærer: - Daglig kontroll - Regelmessig vedlikehold - Årlig kontroll utført av ei sakkyndig virksomhet - Dokumentasjon på at det er utført kontroll

Kilde: Regelhjelp.no

Krav til opplæring og arbeidsutstyr

Share this article

Journalist

Related articles