European Media Partner
Krav om sertifisering griper om seg ØKONOMI

Krav om sertifisering griper om seg

Det er viktig å ha god oversikt over hvilke kompetansebevis hver arbeidstaker har, og dette bør også være en del av HMS-systemet i enhver virksomhet.

Vær oppmerksom på at dersom virksomheten skal bruke en arbeidstaker uten sertifisert opplæring til å kjøre truck eller traverskran, må bruken ikke medføre risiko for liv eller helse. Det er med andre ord avgjørende med gode rutiner for sertifisering og sikkerhetsutstyr og arbeid med løfte- og stablevogn for gods (altså trucker) omfattes av krav om kontroll av sertifisert sakkyndig virksomhet. Vær også oppmerksom på at sertifisert opplæring skal undervises etter godkjente opplæringsplaner, heter det fra kommunikasjonsavdelingen til Arbeidstilsynet.

Krav om sertifisering griper om seg

Share this article

Journalist

Yngve Johnson

Related articles