European Media Partner

IT-ekspertisen som snur arbeidsmarkedet på hodet

Konkurransen om de beste medarbeiderne blir stadig sterkere. Spesielt innen IT-industrien er det stor mangel på fagkombinasjoner innen IT, robotisering og automasjon.

– Om du ser på de mest kompetente og erfarne innen IT ser vi at arbeidsmarkedet har endret seg fra at arbeidsgiver kunne selektere blant flere søkere på en jobb til at arbeidsgiver må gjøres seg attraktiv for de beste kandidatene. Forholdet mellom arbeidsgiver og ansatt er snudd på hodet innen visse segmenter og områder, sier Jarle Holtet Lid, direktør for EVRY HR.

Selskapet har over 8 000 ansatte og er representert i 50 byer i Norden med hovedvekt på Norge og Sverige.

– Som en stor organisasjon har vi fagteam innen flere markeder og forretningsområder. De profesjonelle ser etter faglig utfordringer og innovativ miljøer. Vi ser også at de beste fortsetter i jobben på grunn av et godt arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere. Det betyr mye for oss at de beste blir i selskapet, sier han.

Selskapet jobber med store kunder som DNB, SpareBank 1, Telenor, Posten Norge, Statoil, Storebrand og Oslo kommune

– Vi har et bredt fokus på innovasjon og teknologi som vil påvirke hele samfunnet. Det som er viktigst for oss er å kunne jobbe med banebrytende prosjekter som former fremtidens samfunn. Vi har bare sett starten på hva talentene våre kan prestere, sier Holtet Lid.

EVRY samarbeider med universiteter og rekrutteringspartnere for å finne de rette kandidatene.

– Vi trenger flere utviklere med spesiell kompetanse innen IT-arkitekter og funksjoner rundt prosjektledelse av komplekse tjenesteleveranser.

– For oss er NTNU og høyskolene interessante steder å komme i dialog med kandidater. Vi samarbeider også med eksterne rekrutteringspartnere innen spesielle fagområder hvor det vanskelig å komme i dialog med enkeltpersoner, sier Holtet Lid.

– Fordelen med en rekrutteringspartner er at dette er en skalerbar ressurs. I perioder kan vi ha veldig stor kapasitet, men vi trenger ikke det til enhver tid. Dette gir oss høy fleksibilitet og en objektiv tredjepart som går i dialog med de som ikke aktivt søker jobb.

– Det som er viktig for oss er at de ansatte finner nye medarbeidere. Når man får inn veldig dyktige folk trekker de med seg flere dyktige folk. Det er alltid vanskelig å vite hvordan enkeltpersoner lykkes. Det er mange faktorer som spiller inn og bekjentskap og referanser gjør dette lettere å finne gode kandidater. Vi bruker det interne nettverket som en viktig rekrutteringskanal.

– Vi er inne i voldsomme endringer og selskapet rettes i større grad mot innovasjon og bruk av strategisk design som virkemiddel for fornyelse. Vi jobber med bransjekunnskapen mot eksisterende kunder og går opp i verdikjeden med å levere tjenester som skaper høy verdi for våre kunder. Vi bygger kompetanse rundt design, robotisering og automasjon i samfunnsrettede prosjekter. Til sammen skaper dette mange muligheter for en spennende karriere, sier han.

Konkurransen om de beste medarbeiderne blir stadig sterkere. Spesielt innen IT-industrien er det stor mangel på fagkombinasjoner innen IT, robotisering og automasjon.

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles