European Media Partner
Dorte Birch, daglig leder av informasjonskontoret for Folkehøgskoler. SAMFUNN

Interessen øker for å gå på folkehøyskole

Folkehøyskolene er aktuelle som aldri før. Elevene kan virkelig fordype seg i sine interesser eller prøve noe nytt. De kan velge mellom 724 linjer fordelt på 82 skoler over hele landet.

Neste sommer åpner enda to nye skoler. 

– Det blir veldig spennende, for da får vi for første gang en folkehøyskole på Svalbard, sier daglig leder av informasjonskontoret for Folkehøgskoler Dorte Birch. Den ande nye skolen kommer i Agder, og der blir det et sterkt fokus på helse. I tillegg har Stortinget bevilget midler til oppstart av ytterligere to skoler i 2020.

Undervisningstilbudet utvides stadig. Folkehøyskolene har alltid tilpasset seg tidene vi lever i og behovet for opplæring. Undervisning i melking av kyr er ikke lenger aktuelt. I stedet kan elevene bruke et år på å lære seg costplay, å sy kostymer til forskjellige rollefigurer fra spillverdener, eller lære mer om japansk språk og kultur. 
– De mest populære fagene er de gode, gamle og tradisjonelle linjene, for eksempel friluftsliv. Og så har du nye linjer som e-sport og spilldesign. Det viser at folkehøgskolene trekker til seg en stor bredde av ungdommene.

Birch forklarer populariteten på flere måter. Elevene bruker sosiale medier til å fortelle om tilbudet. – Vi vet fra undersøkelser at elevene er veldig fornøyde, og de er våre beste ambassadører når de fortelle venner og kjente om hva de har som utbytte av opplæringen.
Det er også et faktum at mange ungdommer er slitne etter 13 års skolegang med mye arbeid for å få gode karakterer. Mange velger et år på folkehøyskole for å få tilbake motivasjonen og gleden ved å lære.
– Det er mange som ikke vet hva de vil drive med i jobbsammenheng seinere. Et år på en av våre skoler kan gi en fin mulighet til å teste ut ulike yrkesveier. En arkitekturlinje, musikklinje eller teaterlinje åpner for å teste ut om interessen virkelig er sterk nok til å bli en yrkesvei. 

Et annet forhold er det gode miljøet på skolene. Elevene velger linje ut fra interesse, og på skolen møter de jevnaldrende som brenner for det samme. Det skaper samhold og trivsel.
– Elevene har både et faglig og et menneskelig utbytte av et år på en folkehøyskole, understreker Birch. – De modnes i løpet av skoleåret, selv om det høres litt rart ut, for det er ingen som er umodne. Undersøkelser viser at vi kan oppsummere læringsutbyttet til fire punkter:

  1. Faglig kunnskap i emnefagene eleven velger, og kunnskap om landet man drar på studietur til.

  2. Motivasjon for å lære mer. Folkehøgskolene jobber for å skape læringsglede. 

  3. Samarbeidskompetanse. På folkehøgskolene blir elevene veldig flinke til å jobbe sammen. Det er etterspurt kompetanse ute i arbeidslivet.

  4. Demokratisk dannelse. De som har gått på folkehøgskole, deltar mer aktivt i samfunnet etterpå - i alt fra politikken til at de stiller mer opp på dugnader.

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles