European Media Partner
Siri Børsum, leder for Digital Transformation i Google Norge SAMFUNN

Innovasjon krever evne til læring


Innovasjon – det er det vi driver med i Google og i resten av næringslivet. Digital utvikling er i praksis innovasjon, og det er oppgaver som løses i fellesskap – uansett hvor vi jobber, sier Siri Børsum, leder for Digital Transformation i Google Norge.

Vi tenker at om søkeren har de egenskapene vi ser etter, så kan en lære seg hva som helst.

– Det stiller krav til kompetanse, men det er ikke så viktig hvor man har skaffet seg kompetansen. Det viktigste er evnen til å lære og vite hvordan læringen skal brukes til å løse oppgaver. I Google kan vi godt hente inn en person som har studert litteratur til å jobbe med noe annet enn litteratur. Om vedkommende har vist seg å ha de riktige evnene til å bidra i teamet – vi kaller det Googliness – så er det riktig person for oss, forutsatt at grunnkompetansen for å gjøre jobben også er der.

– En kan gå tilbake til da vi fikk elektrisitet for mange år siden. Da var det ganske få som forstod konsekvensen av hva det ville bety. Og vi bruker å sammenligne den situasjonen med digitaliseringen, forklarer Børsum.

Etter at folk hadde hatt strøm en stund, var det ingen som spurte «er du på strøm?» Elektrisitet ble en selvfølge. Det samme gjelder nå nett-tilkobling. I starten koblet vi oss til Internett via en kabel i veggen. Nå er det et krav for oss å være trådløst pålogget hele tiden.
– Utviklingen går fort. Derfor er det vanskelig å si hva digitalisering vil bety utover at det vil ha mange positive aspekter både i hverdagen og jobbsituasjon. Digitalisering vil påvirke livene våre og endre alle bransjer. Det betyr ikke at alle må være digitale eksperter, men det er lurt å forstå hvordan man kan utnytte de mulighetene teknologien åpner for i arbeidslivet, mener Børsum.

– Det gjelder enten du er hjelpepleier, musikklærer eller advokat. Digitaliseringen vil prege alt vi driver med, på samme måte som elektrisiteten en gang endret vår arbeidshverdag og vårt privatliv i positiv retning. 

Børsum er klar på at endringen som kommer av økt digitalisering, vil være til glede for oss – både profesjonelt og privat. – Framtiden vil by på flere automatiserte arbeidsoppgaver. Vi vil bli mye mer effektive, og jeg tror vi vil få bedre verktøy å jobbe med – noe som igjen vil gjøre alt enklere. Det gjør at vi kan bruke tiden på ting som er morsommere og mer utfordrende enn rutinearbeid.

Digitaliseringen vil ikke ta fra folk jobb, men det blir helt klart endringer i måten vi jobber på, og de oppgavene vi skal løse.
– Jeg tror ikke at alle må bli teknologer, men jeg tror at god teknologi vil gjøre det enklere å løse oppgavene, enten vi jobber som snekker eller innen helsevesenet. En snekker vil alltid måtte kunne snekre, men alle oppgavene som føring av timelister, fakturering og tilsvarende vil bli digitalisert. Det vil gjøre jobben enklere og raskere når slike rutiner kan gjøres digitalt.

– Jeg tenker at teknologien vil være en ressurs som gjør arbeidshverdagen mer effektiv for alle bransjer. Om vi tar helsesektoren som eksempel, vil teknologien lette arbeidsoppgavene slik at de ansatte kan bruke tiden sin på det som er viktig og verdifullt – den menneskelige interaksjonen mellom pleier og pasient.

Børsum tar eksempel i Google, som de fleste opplever som et teknologiselskap.
– Det er litt over halvparten hos oss som jobber som teknologer. Resten av oss har ikke teknologisk bakgrunn, men vi jobber likevel med teknologi. Vår jobb er å forstå hvordan vi kan bruke de digitale verktøyene vi har for å løse oppgavene våre bedre.

Det er klart at det er et stort behov for realfagskompetanse i Norge. Næringslivet har ønske om at flere studerer realfag, og spesielt er det behov for flere jenter som velger den studieretningen.
– Utfordringen er å få folk til å forstå at det ikke er skummelt og vanskelig å studere realfag. Det ble sett på som en studieretning for «nerder», men det er de folkene vi vil ha, understreker Børsum.

– I Google må vi ha realfagskompetansen på plass, men når vi skal ansette unge mennesker hos oss, ser vi etter flere parameter. Minst like viktig er den spesialiteten og kunnskapen som må til for å gjøre jobben. Vi tenker at om søkeren har de egenskapene vi ser etter, så kan en lære seg hva som helst. Og antagelig så kommer søkeren til å ha en helt annen jobb om fem år. Slik er det i næringslivet nå. Endringene skjer fort.

– Vi ser først og fremst etter kognitive ferdigheter – evnen til å løse oppgaver som du kanskje aldri har løst før. Vi er ikke så opptatt av hvordan søkerne har tilegnet seg kunnskap, men heller hvordan kompetansen brukes. Lederskap er ekstremt viktig for oss. Da tenker vi spesielt på lederskap som brukes i teamarbeid - evnen til å ta initiativ og ansvar for å lede gruppen gjennom oppgaven eller evnen til å gjøre andre i teamet gode til å styre prosjektet i mål.

I Google legges det vekt på læring gjennom praktisk arbeid – først og fremst i team.
– Undersøkelser viser at de som kommer rett fra universitetet med topp karakterer, aldri har feilet. De mangler ofte den ydmykheten vi er opptatt av. Det er masse læring i å feile, konstaterer Børsum.

– Vi er ute etter medarbeidere som kan si: Dette forstår jeg ikke, så her må jeg hente inn andre ressurser for å komme i mål. De som har den evnen, er ofte de som lykkes best hos oss. Verdier som evne til samarbeid, ydmykhet, tilpasningsdyktighet, nysgjerrighet og vilje til å lære ting på nytt – det er viktig om en skal lykkes hos oss i Google. Disse myke verdiene blir bare viktigere og viktigere framover – også i andre virksomheter enn vår, avslutter Børsum. 

Fakta

Navn: Siri Gomnæs Børsum

Alder: 44 år

Stilling: Leader of Digital Information Google Norway. Google Evangelist Alumini

Utdannelse: BA Media & Communication Queen Margaret University College. MA European Business & Languages 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles