European Media Partner

Infrastruktur og byutvikling i Oslo

Hovedstaden vår er blant de raskest voksende byene i Europa. Her er åtte prosjekter og tjenester som påvirker infrastruktur og byutvikling for Oslo. 

Snø Oslo

Norges første innendørs helårsarena for snøopplevelser bygges i disse dager på Lørenskog, kun 15 minutter utenfor Oslo. Arenaen har fått navnet «SNØ» og vil kunne by på 40 000 kvadratmeter med fantastiske forhold året rundt.

Inne i arenaen vil det være hele fire alpine nedfarter i tillegg til en ca. to kilometer lang langrennsløype med kupert terreng. Det blir både stolheis, koppheis og magic carpet for barna. Den lengste nedfarten blir på over en halv kilometer. På det bratteste vil bakken ha ca. 38% helning. Kapasiteten på arenaen vil være todelt, da SNØ både vil bestå av en kald og varm sone. Den kalde sonen for snøopplevelser og varm sone for restauranter, store vintersportsmerker og mye mer.

Arenaen skal ha åpent 365 dager i året og vil kunne by på unike snøopplevelser. Noe av det man kan oppleve i tillegg til alpint og langrennsmuligheter, er nordlys, dunjakkedisko, afterski, snøballkasting og filmpremierer. Her skal man kunne gjøre alt fra å trene til å samle gode venner, feire barnebursdag eller rett og slett få en ny og annerledes opplevelse.

Det er planlagt offisiell åpning i 2020 for publikum, men arenaen vil bli testet i slutten av 2019. SNØ eies av Selvaag, Canica og Bauman Invest, og de har alle et felles mål om å gjøre SNØ til en naturlig møteplass for alle. 


Nærsenter Utvikling AS

Hadde det ikke vært for alle små lokale butikker og senter rundt om kring i landet hadde mange mennesker vært avhengig av å reise mye lengre for sine daglige gjøremål. Nærsenter Utvikling startet opp i 2012 med et mål om beholde og utvikle nærsentrene. I dag drifter, utvikler og forvalter de åtte nærsenter over hele landet.

Nærsenter Utvikling jobber med å skape møteplasser i lokalmiljøet. Deres sentre er et sted for alle, ung som gamel. Derfor ønsker de å opprettholde en fin balanse mellom ulike servicetilbud, slik at kundene kan få unnagjort alle sine gjøremål på ett og samme sted, ikke langt fra der de bor.

Nærsentre spiller en viktig rolle i lokalmiljøet og ikke minst for lokale bedrifter og foretak. Men det skal likevel ikke konkurrere med shoppingsentre. Det skal være et sted man kan bruke i hverdagen og hvor man finner alle tjenestene man trenger, som tannlege, fysioterapeut, kommunale tjenester, helsestasjon og handel.

I Oslo finner du nærsentrene Veitvet Senter og snart også Lillo Gård. Førstnevnte er under modernisering og Lillo Gård er under utbygging og vil etter planen stå ferdig høsten 2019. 


Evolve Business Space

Stadig flere co-working lokaler dukker opp i Oslo og det forventes at interessen for kontorfellesskap skal dobles i løpet av tre år. Oppblomstringen av co-working går hånd i hånd med det kunnskapssamfunnet vi befinner oss i. Norge som nasjon blir ikke rikere av å gjøre mer av det samme, men av å gjøre ting smartere.

For å kunne gjøre ting smartere trenger vi innspill fra andre rundt oss. Et mangfold er bra for å tenke annerledes. Å være del av et miljø på kryss og tvers av bransjer og profesjoner kan være stimulerende. Det trengs for å overleve.

Evolve Business Space drifter flere kontorlokaler over hele Norge og har rettet seg inn mot små og mellomstore bedrifter. I Oslo har de fem lokaler per dags dato og er i gang med å etablere flere i Ås, Asker, Tønsberg, Fredrikstad og flere steder i Akershus.

I Evolves lokaler finnes alle typer bedrifter og mennesker. De fleste jobber med utvikling i en eller annen form; gjerne unge selskaper med nye produkter, tjenester eller operasjonelle modeller som utfordrer mer tradisjonelle måter å jobbe på.

Som medlem på et Evolve-senter får man tilgang til alle sentere. Det vil si at noen i Ås også kan benytte seg kostnadsfritt av et arbeidssted i Oslo, dersom de skulle ønsker det.


The Ac Rekruttering

The Assessment Company er et konsulenthus som hjelper virksomheter med utvikling av organisasjoner og mennesker gjennom innsiktsbasert analyse, business design, rekruttering og trenings- og utviklingsprogrammer. The AC jobber med å definere det de kaller ”What does great look like?”. Det vil si hvor kunden ønsker å være i fremtiden, hvilke mål de har og hvilke kritiske egenskaper, kompetanse og adferd de ansatte må ha for å realisere virksomhetens strategi.

Kompetansegap i bedrifter kan fylles ved rekruttering av nye medarbeidere eller videreutvikling av eksisterende medarbeidere. En virksomhet kan ha mange behov for utvikling, men ett fellestrekk er at utvikling forutsetter endring i adferd. Gjennom The ACs prestasjonskonsept People Lab™ gir de deltagere selvinnsikt ved å filme deres prestasjoner og la de se seg selv kombinert med feedback fra rekrutteringsbyrået og egne kollegaer. Det gir raske og varige resultater.

I rekrutteringsprosesser må de kritiske kompetanser og egenskaper den nye medarbeideren bør ha for å lykkes, defineres. En treffsikker rekrutteringsprosess inneholder intervjuer og tester og i tillegg benytter The AC sin People Lab™ hvor de tester nettopp de kritiske ferdighetene hos ulike kandidater. Prestasjonen filmes og analyseres, og gir kandidater en unik mulighet til å vise hva de kan.


Nordic Choice – Hotell Hasle Linje

Nordic Choice Hotels er med på å vekke liv i den nyeste bydelen i Oslo – HasleLinje. For i 2020 vil det nemlig stå et ferdigbygd hotell på eiendommen som ligger melllom T-banestasjonene Hasle, Løren og Økern. HasleLinje er sentralt og lett tilgjengelig, og samtidig er det utenfor den mest kompakte bykjernen.

I stedet for grå næringsbygg og et gatemiljø som stenger klokka fem, vil bydelen bestå av boliger, restauranter, yrende liv, familier, venner og arbeid om hverandre. Hotellet vil komplettere HasleLinje og bidra til økt attraktivitet til området. Det vil inneha 217 rom, konferansesal for 475 personer og det som karakteriseres som svært gode møteromsfasiliteter. I tillegg vil bygget ha en kontordel på 6 000 kvadratmeter med 400 kontorplasser.

HasleLinje er en 100 mål stor eiendom, kun ti minutter unna sentrum. Hjertet i den trekantede tomta er Vinmonopolets gamle tapperi, som nå utvikles til å bli leiligheter og handlegate. I tillegg til boliger, vil det på HasleLinje bli bygget miljøvennlige kontorbygg, barnehager og infrastruktur som støtter tilflytningen. Målet er å skape en helt ny frodig bydel. 


Økern Sentrum

Det nye handelshuset Økern Sentrum vil bli et landemerke både når det gjelder arkitektur, design og butikksammensetting. Det vil tilby omtrentlig 155 butikker, spisesteder og servicetilbud i en åpen og inviterende bystruktur med romslige uteområder som skaper en innbydende møteplass og handelsdestinasjon.

Arkitekturen vil holde en høy internasjonal standard med god takhøyde i fasaden og åpne atrium. I første etasje vil butikker og restauranter være åpne mot torg- og gater. I utformingen av handelshuset har man sett til det nye nordiske for inspirasjon til å skape en tydelig identitet med det særegne nordiske som et gjennomgående uttrykk. Grønne lunger bringer naturen nærmere og gjør den til en integrert del av byen.

Handelsarealene vil ligge i nær tilknytning til Økern t-banestasjon, der det etableres et bymessig torg og gågate med et pulserende restaurant- og kafémiljø. Det nye handelssenteret vil være lett tilgjengelig for de som reiser kollektivt, sykler og går, og med korte avstander til boligområdene i Hovinbyen.

Økern Sentrum vil syde av liv hele døgnet med matopplevelser, aktiviteter og shopping. Senteret vil fokusere på tre hovedtemaer: nordiske konsepter innen mat & drikke, mote & livsstil, samt hjem & interiør. Noe for enhver. 


Follobanen

Den nye Follobanen blir 22 km lang. Prosjektet, som er Norges hittil største samferdselsprosjekt, omfatter blant annet et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski. Med Follobaneprosjektet skal Bane NOR levere dobbeltspor mellom Oslo og Ski og tilrettelegge for halvert reisetid. Togene skal gå direkte gjennom Nordens hittil lengste jernbanetunnel, med 11 minutter reisetid.

Den nye Follobanen bygges for en hastighet på opp til 250 kilometer i timen. På reisen tilbys det et høyhastighets mobilnett, som på verdensbasis er blant de raskeste i tunnel. I samspill med lokaltogene på Østfoldbanen (den nåværende togbanen), vil togpassasjerene få et langt bedre tilbud enn det som finnes i dag.

Hele 20 av 22 km av Follobanen vil gå under jorden i to separate tunneler med enkeltspor. Vel ute av tunnelen skal togene på Follobanen gå ute i dagen over en strekning på om lag 1,5 km, før de kommer til Ski kollektivknutepunkt. Togene går under nye Nordbyveien bro, med bredere spenn for å gi plass til de nye sporene. I tillegg er det bygget støttemurer og betongtunneler nord for stasjonen. Nye Ski stasjon bygges med seks spor og tre midtplattformer, samt ny undergang, veibro, bussterminal og utvidet parkeringsplass for økt kapasitet.

Follobanen er planlagt ferdig i desember 2021. 


Nasjonalmuseet

Det nye Nasjonalmuseet blir Nordens største kunstmuseum, og samler de visuelle kunstartene billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Det nye bygget som har vært under oppføring på Vestbanetomta, ved Aker Brygge siden 2015 blir det største kulturbygget i Norden ved ferdigstillelse. Bygget blir på over 54.000 kvadratmeter og har en foreløpig prislapp på 5,8 milliarder kroner, hvilket gjør det til det dyreste kulturbygget i Norge.

Det er Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum (PNN), en seksjon i Byggherreavdelingen i Statsbygg, som står for byggingen av det nye Nasjonalmuseet. Prosjektet består også av arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk og Rambøll. I løpet av 2018 vil nærmere 1000 personer være engasjert i prosjektet, inkludert entreprenører.

Bygget skal skape en ny fremtid for kunsten og vil gjøre det mulig å formidle kunst av internasjonalt format. Samtidig skal det være en møteplass for venner, familier og kjente for en kaffe eller matbit med en spektakulær utsikt over Rådhusplassen, fjorden og Aker Brygge. På taket bygges en stor kunsthall i glass som blir lengre enn Slottet og vil lyse opp byen på kveldstid.

Bygget skal stå ferdig i 2019. Da starter flyttingen av rundt 96.000 kunstgjenstander. Nasjonalmuseet åpner for publikum i 2020. 

Share this article

Journalist

Eirik Knutsen

Related articles