European Media Partner
Kjell Rune Øyrås, gründer og partner i Purity Advertisment

Hvor godt er du sikret mot angrep, virus og tap av virksomhetskritisk data?

Næringslivets sikkerhetsråd sin «Mørketallsundersøkelse for 2018» viser at norske virksomheter ikke bare er svært utsatt for angrep, de har også dårlig oversikt over kostnader og tap som følge av slapp sikkerhet og dårlige rutiner. Heldigvis er det enklere enn du tror å sikre seg på enn forsvarlig måte. 

Bare blant de som har deltatt i nevnte mørketallsundersøkelse - og som samtidig klarer å anslå en kostnad - utgjør det samlede tallet 30 millioner kroner i 2017. Om man ganger opp dette til alle norske virksomheter, får vi et estimat på 1,3 milliarder totalt. Og da er ikke tapene i form av mistede kontrakter, et svekket omdømme og andre immaterielle skader regnet med.
– Norske virksomheters naivitet er fremdeles påfallende når det kommer til konsekvensene av å ikke sikre sine verdier og leverandørkjeder. Når samtlige respondenter svarer at de ikke har tapt forretningshemmeligheter gjennom informasjonstyveri og spionasje, kan man jo spørre seg om dette skyldes manglende kunnskap og deteksjonsevne. Det burde være en vekker at to tredjedeler mener at de uønskede sikkerhetshendelsene skyldtes tilfeldigheter eller uflaks, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i Næringslivets sikkerhetsråd på etatens hjemmeside.  

Skybaserte systemer sikrer verdiene

Purity er et norsk selskap som har spesialisert seg innenfor skylagring. Blant de mange kundene finner vi gigantene Rikstoto, Norges Idrettsforbund, Elkjøp Norden og NRK. Sistnevnte er i øyeblikket i ferd med sikre multiple petabyte med virksomhetskritisk informasjon på Puritys plattformer.
– Hele markedet for sikkerhet og lagring har flyttet til skyen og vi har derfor utviklet egne tjenester for backup, datalagring og disaster recovery. Som følge av økende antall virusangrep og innføringen av GDPR har etterspørselen etter slike tjenester på norsk grunn økt dramatisk, sier Kjell Rune Øyrås, gründer i Purity. Et selskap som omsetter for nærmere 100 millioner kroner i året og som i 2017 ble kjøpt opp av Dustin. Noe som muliggjør leveranse av deres tjenester også i Sverige, Danmark, Finland og Nederland. 

Fordel med lokal tilstedeværelse

Øyrås trekker fra at mange av hans offentlige og private kunder har erfart at de mister kontrollen over sine dyrebare data når de har benyttet seg av store internasjonale skytjenester. 
– Mye av vår suksess tror jeg derfor kan tilskrives vår lokale tilstedeværelse. Selv om markedet for skytjenester er stort, er det jo fortsatt mange av våre kunder som bruker flere lagringstjenester. Både lokalt og i skyen. Ved å være fysisk til stede kan vi håndtere deres behov fortløpende. Uansett om det er snakk om data fra interne systemer, andre skytjenester eller digital informasjon lagret hos andre leverandører, sier Øyrås.  

Fleksibel løsning uansett katastrofe

Øyrås og gjengen i Purity kjører backup og disaster recovery for deres kunder, og kan på den måten også gjenopprette data - uavhengig av størrelse – inntil sekunder før en gitt «hendelse» inntraff og ødela dataene. Denne type løsning på tvers av plattformer og lagringsløsninger  parret med deres «disaster recovery» gir svært god sikkerhet  mot alle typer dataangrep. 
– Felles for de fleste katastrofer er at de gjerne kommer uventet og ubeleilig. Av den grunn speiler vi systemene hos våre kunder fortløpende og i nær sanntid. Ved en katastrofe kan vi derfor via vårt system for disaster recovery gjenopprette komplekse tjenester på kort tid, sier Øyrås.

Dokumenter etterlevelse av GDPR

Med en stadig økende datamengde har Purity strømlinjeformet hele sin organisasjon og tjenesteportefølje. Selskapet er nå i stand til å lagre og håndtere uendelige mengder data i skyen, uansett hvor den måtte være lokalisert. Det er for eksempel ikke noe problem å synkronisere data fra Huston og Singapore med data lagret i Norge. I slike prosesser må de imidlertid ofte rydde opp i datastrukturene. I møte med strengere krav til lagring av personopplysninger ser nå selskapet økende behov for tjenester harmonisert med det strenge regelverket GDPR. Et regelverk det kan koste dyrt å ikke forholde seg til. 
– Vi kan garantere dokumentasjon på hvor data er lagret, hvem som har tilgang, og flere andre av kravene i GDPR. I dette arbeidet er det viktig med en lokal leverandør som kan bidra med rådgivning. Sammen med kundene utvikler vi skytjenester basert på lokale datasentre. Noe som gir økt sikkerhet, store besparelser og en solid trygghet for at man opererer innenfor gjeldende regelverk, avslutter Øyrås. Share this article

Journalist

Morten Iversen

Related articles