European Media Partner
Startupmatcher SAMFUNN

Hjelper gründere med å finne de beste medarbeiderne

Rekruttering av dyktige medarbeidere er en av de viktigste oppgavene for en nyetablert bedrift. For å hjelpe i denne prosessen har Startupmatcher utviklet en egen plattform som kobler gode kandidater med innovative oppstartsbedrifter.

– Noe av det første og viktigste du gjør i an ansettelsesprosess er å ha en grundig forståelse av stillingen du utlyser, og om det er der behovet faktisk ligger. Mange oppstartsbedrifter tror at de vet nøyaktig hvilken kandidat de trenger for å ta det neste steget, men ofte er realiteten en helt annen. Vi ønsker derfor å tilrettelegge for grundige rekrutteringsprosesser, sier Thomas Sveum, daglig leder i Startupmatcher.com. 

Sveum er utdannet ved Heimevernets Befalskole og University of Essex med en BSc Financial Management. Han startet konferanse-selskapet Nobucon våren 2015 etter fullført utdannelse og jobbet i selskapet frem til lanseringen av Startupmatcher høsten 2015. Selskapet er Norges første jobb-portal for gründere og ble etablert sammen med Fredrik Næss Thomassen og Jing Kjeldsen. 

For å gjøre rekrutteringsprosesser enklere har selskapet utviklet en egen plattform for rekruttering.
– Vi har erstattet CV og søknadsbrev med digitale karriereprofiler, tilsvarende Linkedin, og har utviklet en egen chat-funksjon. Registrerte brukere av plattformen kan søke på jobber med et tastetrykk og vil umiddelbart få muligheten til å chatte med selskapet, sier han. 

– Dette er en tilnærming vi føler er spesielt godt egnet for startups og mindre selskaper som ikke har en egen HR-avdeling eller HR-ansvarlig til å håndtere søkere, sier han. 


Selskapet har jobbet systematisk for å kartlegge brukerens behov og utvikle funksjonalitet som gir best mulig brukeropplevelse.
– Siden dag én har vi jobbet tett med brukerne for å forstå behovene deres og for å videreutvikle plattformen basert på deres innspill. Kombinert med personlige tilbakemeldinger er vi også et data-drevet selskap som bruker analyse-verktøy for å forstå hvordan brukerne oppfører seg på plattformen. Vi ser eksempelvis på hvor mange unike sider en bruker besøker og har fokus på å optimalisere disse, sier han.

Han anbefaler å bruke god tid sammen med teamet og diskuter alle behovene i selskapet.
– Det er viktig å kartlegge hvor skoen trykker mest. I mange tilfeller kan det være lurt å bruke et eksternt byrå for en enkel "stillingsanalyse" dersom mulig, sier han.

Sveum påpeker at hver enkeltperson utgjør en relativt stor del av bedriften sammenlignet med større virksomheter. 
– Dersom et nyetablert selskap med tre ansatte skal ansette sitt fjerde medlem vil denne personen potensielt utgjøre 25 prosent av bedriftens totale arbeidskraft, noe som er ganske ekstremt, sier han og legger til: 

– Spesielt for tidlig-fase startups er det særdeles viktig å gå for selvstendige personligheter som ikke krever masse oppfølging og administrasjon. 


Sveum mener de beste kandidatene ofte finnes blant passive kandidater.
– De beste har allerede en veldig bra jobb, men kan overbevises til å bytte dersom en fantastisk mulighet skulle dukke opp, sier han.

Sveum advarer mot kostnader ved feilansettelser og anbefaler bruker av ulike tester. 
– Bruk god tid på å forstå hvilken kandidat du faktisk trenger, sier han og anbefaler selskaper å benytte kognitive og tekniske tester, samt personlighetstester.

– Avhengig av hvilken rolle det er snakk om kan tester eksempelvis være med på å avdekke programmeringsferdigheter, atferd og personlighet, samt hvor raskt en kandidat vil kunne behandle kompleks data og tilegne seg ny kunnskap, sier han.

Han mener en gjennomtenkt rekrutteringsstrategi er en forutsetning for suksess.
– Etter «timing» er «team» den aller viktigste faktoren når det kommer til nyetableringer. Det er åpenbart at en gjennomtenkt rekrutteringsstrategi vil kunne være med på å løfte et selskap videre. 

– Gründere må tenke på ansettelser fra dag én og det handler om å tenke på hvordan nettopp du og din idé skal tiltrekke seg talent. Du må kunne tilby noe ekstra som gjør at folk er villige til å gå ned i lønn eller gi opp andre goder for å jobbe med nettopp deg og ditt selskap, avslutter Sveum.

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles