European Media Partner

Hjelp er bra, men den viktigste jobben gjør du selv 


I følge folkehelserapporten 2018 vil omtrent hver femte voksne nordmann ha en psykisk lidelse i løpet av ett år. Psykiske lidelser er en økonomisk belastning for samfunnet, men en større belastning for mennesket det gjelder og deres omgivelser.

"Bare det at jeg får sagt ting gjør at jeg tenker annerledes om hva jeg opplever, og gir meg ideer til hva jeg kan gjøre annerledes."

– Sitat fra en deltaker i en selvhjelpsgruppe

I tillegg til alvorlige lidelser vil mange av oss oppleve mildere problemer av angst og depresjon, kronisk sykdom, rusproblemer og naturlige svingninger i sinnsstemninger. Dette er en del av livets opp- og nedturer, men som allikevel kan være vanskelige å håndtere.

Noen alvorlige, og mange mildere tilstander, kan avverges eller dempes før det blir virkelig alvorlig ved at vi tar tak i problemene og forsøker å gjøre noe med dem. Utfordringen er: hvordan? Når det er som mørkest kan det være vanskelig å gjøre gode valg eller se mulighetene. Vi ønsker oss raske løsninger. Kanskje de finnes, men ofte er det en større jobb som må gjøres av oss selv.

Selvhjelp er å gripe tak i din egen opplevelse av en situasjon, våge å stå i og utfordre det som smerter, for så å ta ansvar for egne følelser ved å gjøre noe med situasjonen. Kort sagt: ta ansvar, våge usikkerhet, gjøre noe. Enkelt å forstå, men ikke lettvint å gjøre i praksis. 
Selvhjelpsforståelsen bygger på grunnholdningen om at alle mennesker har ressurser som kan benyttes når det oppstår problemer. Ikke alltid er disse kreftene helt tilgjengelige for oss, men det finnes alltid noe der! Utfordringen er å finne nøkkelen til det som kan utløse ressursene. Først og fremst har vi erfaringer og mye kunnskap om oss selv og våre liv som vi kan bruke. Men da må vi først innse at vi har et problem, og våge oss inn i prosessen mot en endring.

Den automatiske reaksjonen når livet utfordrer er å stikke hodet i sanden og håpe på at det går over, eller å flykte inn i aktiviteter som distraherer. Slike aktiviteter er ikke alltid helsefremmende, særlig ikke hvis de vedvarer over tid. Underveis i "flukten" kan du kjenne at du kanskje i stedet må gjøre noe med problemet eller situasjonen du er i. Kan du finne nye måter å møte gamle problemer på? Selvhjelp er å øke bevisstheten om hvor skoen trykker, hva du har lært av tidligere erfaringer, hvordan du kan gjøre det annerledes, hva som er mulighetene dine? 

Noen ganger ser vi hverken våre egne ressurser, eller hvordan endringen kan skje. Da kan det være bra å snakke med en du har tillit til for å få hjelp til å se mulighetene. Å sette ord på følelser og opplevelser bidrar til å slippe luft ut av trykkokeren og gi fugleperspektiv slik at situasjonen blir mer oversiktlig. Så kan du få øye på nye muligheter og alternativer til tidligere adferd og tanker. Det kan igjen fører til at du ser flere muligheter for aktiv medvirkning i livet ditt.
En annen mulighet er å snakke med noen som ikke er en del av livet ditt fra før. Men ikke hvem som helst. I en selvorganisert selvhjelpsgruppe møter du andre som også strever og som ønsker å gjøre noe med problemene.

En selvorganisert selvhjelpsgruppe har ingen leder, men blir ofte satt i gang av noen som presenterer rammer og prinsipper for godt arbeid i gruppene. Gruppene leder seg selv med utgangspunkt i aktive deltakere, gjensidighet, likeverd og respekt.

I selvhjelpsgruppa er verktøyet samtalen om tanker og følelser, og du deler så mye du er klar for til enhver tid. Gjennom deling og refleksjon øker bevisstheten om hvordan vi håndterer livet og våre utfordringer. Vi kan sortere og dele opp problemene, lære av andre og hente inspirasjon og støtte til nye måter å gjøre ting på. Selvhjelpsgruppa byr på fellesskap, støtte og styrke i prosessen.

Gruppene kan være sammensatt av mennesker med samme problem eller være uavhengig av problem, sykdom eller plage. Du må ikke ha en diagnose eller henvisning for å gå i en selvhjelpsgruppe. Deltakere i en selvorganisert selvhjelpsgruppe må være over 18 år. 

Ønsker du å gå i en selvhjelpsgruppe? Her finner du en oversikt over organisasjoner og aktører i ditt lokalområde som setter i gang selvhjelpsgrupper

I en endringsprosess finnes usikkerhet og muligheter til å mislykkes, men her finnes også muligheter til å få det bedre. Ved å bli bedre kjent med problemet kan du gjenvinne noen av de kreftene du ellers bruker på å holde problemene på avstand. Selvhjelpsverktøyene, enten de brukes i eller utenfor en selvhjelpsgruppe bidrar i prosessen. I enden er det du som får utbyttet.


"If you always do what you always did, you will always get what you always got."
– Albert Einstein

Fakta

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Share this article

Journalist

Selvhjelp Norge

Related articles