European Media Partner

Gratis hjelp for pasienter og pårørende. 


Norsk Pasientforening bistår pasienter og pårørende som opplever problemer i møte med helsevesenet, og har vært deres forkjemper i over 30 år.

“Norsk Pasientforening spiller en viktig rolle som årvåken kritiker av helsevesenet.”

I et stadig mer rettighetsbasert og komplisert helsevesen ser man ofte at pasienter og pårørende har vanskeligheter med å nå frem med sin versjon av virkeligheten. Et gjennomgående problem er at pasienter ikke får et godt nok grunnlag til å forstå eget sykdomsforløp og hva behandlingen innebærer.

Norsk Pasientforening setter søkelys på feil og mangler ved behandling av pasienter, og arbeider langsiktig for å forbedre faglig kvalitet og pasientsikkerhet, samt styrke pasienters og pårørendes rettigheter. Foreningen er et lavterskeltilbud for alle typer pasienter. Ingen sak er for liten – og ingen for stor. En av de viktigste oppgavene til foreningen er å tilrettelegge for et bedre møte mellom pasient og behandler. Med god kjennskap til hvilke problemer som faktisk oppstår i norsk helsevesen, gir de råd og kvalifisert veiledning til både pasienter og myndigheter. Foreningen spiller en viktig rolle som årvåken kritiker av helsevesenet. De er en kilde til uavhengig informasjon for pasienter, politikere, presse og befolkningen for øvrig.

Når man skal møte med helsetjenesten kan det være behov for å ha med en støttespiller - eller en såkalt ledsager. Dette kan være et familiemedlem eller en venn, men det kan også være noen fra Norsk Pasientforening. Organisasjonen har et korps av frivillige ledsagere, som kan være med på slike møter. En ledsager er med deg for å lytte og støtte opp ved konstruktiv dialog.

Det fungerer på følgende måte. Først og fremst vil du og din ledsager ta en prat, enten per telefon eller ved et personlig møte. Da vil dere kunne klargjøre ditt behov for støtte og planlegge fremgangsmetoden under møte. Ledsageren vil så bli med og være tilstede under hele møtet med helsetjenesten. Han eller hun vil der kunne hjelpe deg å stille spørsmål, huske hva som ble sagt eller besluttet, ivareta dine rettigheter, og til slutt hjelpe med å oppsummere møtet.

Alle som er en del av Norsk Pasientforenings ledsagertjeneste har taushetsplikt og har gjennomført et pålagt kurs. Dette for å forstå og forplikte seg til foreningens verdier og mål. Enhver ledsager får jevnlig oppfølgning og får muligheten til å delta på samlinger med praktisk trening, refleksjonsgrupper, undervisning, rollespill og erfaringsutveksling

Ønsker du en ledsager? Ikke nøl med å ta kontakt for hjelp og støtte. All hjelp fra Norsk Pasientforening er gratis. 

Share this article

Journalist

Emilie Wolf Joner

Related articles