European Media Partner

God innovasjon er fornyelse som funker

Kall deg gründer, entreprenør eller innovatør. Oppgaven din er den samme; å skape innovasjon som virker og selger. Vi slo av en prat med professor i innovasjon Sjur Dagestad.

Funker ikke nyvinningen er det du har brukt din tid og ressurser på bare nok et mislykket prosjekt. Og de er historiens skraphaug full av. 

– Innovasjon handler om å skape noe bedre enn det eksisterende. Slik at oppgaven eller utfordringen du har gitt deg i kast med kan løses mer hensiktsmessig. Klarer du det har du kommet deg omtrent halvveis. Svært mye tungt arbeid står igjen, sier Dagestad som har jobbet med innovasjon i praksis siden slutten av 80-tallet. Han har blant annet vært innovasjonssjef i Tomra, vunnet Reodorprisen, vært med på ni selskaps-etableringer og jobbet i tolv år som professor II i innovasjon ved blant annet NTNU. 

Hvor viktig er teori?


Bare én av ti gründere klarer å etablere en virksomhet som lever godt og fortsatt vokser ni år etter at den ble startet. Dette er konklusjonen i en analyse fra 2015 gjort av «Konsulentselskapet Menon Business Economics» på oppdrag fra DNB. Andre undersøkelser er enda mer nedslående.

Ifølge professor Dagestad skyldes den store skraphaugen av mislykkede prosjekter at gründerne bak undervurderer jobben som må gjøres. Teori kan hjelpe deg på den kronglete veien fra idé til noe markedet faktisk kjøper.
– Du kan godt si at innovasjon både kan være et teoretisk og praktisk fag. Noen hopper av skolen og skaper verdier i et forrykende tempo, mens andre går rundt med en master i innovasjon uten å ha skapt det grann. Teori er vel for entreprenørskap som bensin for bilen. Det hjelper ikke å ha tanken full om du ikke har peiling på hvor veien går eller hvordan du skal kjøre, sier Dagestad som i sin tid ved NTNU opplevde at hans fag ble det nest mest populære. I løpet av fem år økte studentmassen fra 15 til 240. I dag leder han Innoco, et rådgivingsmiljø med spisskompetanse på praktisk entreprenørskap og innovasjon som siden oppstarten har løst oppgaver for mange hundre kunder.

Den største fallgruven for enhver entreprenør er ifølge Dagestad selvprojeksjon. Felles for de som kjører i denne grøfta er at de ikke har spurt sine potensielle kunder om hva de faktisk trenger å få løst, men heller bruker seg selv og sine preferanser som grunnlag for nyvinningen.
– Selvprojeksjon er empati som har gått over til egoisme. Vellykket innovasjon handler om mange forhold. Det å sette seg inn i ledelse, strategi, portefølje, tjeneste- og organisasjonsutvikling – parret med en god porsjon gjennomføringsevne og teft for andres dyktighet – blir sjeldent feil, men har du ikke forståelse for markedets behov og kundenes preferanser kan jeg nesten garantere at du feiler, sier Dagestad.

Den andre store feilen mange begår er å bli for perfeksjonistisk. Blir du sittende å polere «juvelen» for å gjøre den enda blankere og salgbar, er du også på full fart mot totalhavari.
– Når du har realisert visjonen og sitter med den mellom hendene er det viktig å forstå at du bare er halvveis. Du har nemlig en lang og seig markedsjobb foran deg som er minst like lang som det å lage en prototype, et førsteutkast eller en beta-utgave. Å lykkes med effektiv innovasjon kan godt sammenligne med å starte bilen en beinkald vinterdag. Innovasjons-fasen er som å dra og dra motoren på tenninga til du kommer til det punktet hvor motoren hoster og går av seg selv. Derfra er det eneste riktige å slutte å polere juvelen, gi gass og komme seg på veien. Javisst er markedsjobben som ligger foran deg er no herk – akkurat som det er stivt, hanglende og ubehagelig å kjøre en vinterkald bil på glattisen – men skal du nå dine mål må du ut og teste deg i virkeligheten, avslutter Dagestad.

Share this article

Journalist

Related articles