European Media Partner
Olav Madland, daglig leder i Applied Autonomy INDUSTRIEN

Fremtidens transport

Om få år henter bilen oss uten noen sjåfør, samkjøring med andre reisende og eventuelle transportbytte er avhengig av prisen vi betaler for turen og hvor vi skal reise. 

Tall fra SSB viser at nordmenn kjører nest mest bil i Europa. Antallet kjøretøy i Norge øker raskere enn befolkningsveksten og antallet personer som deler på en bil ble redusert med over 10% fra 2017 til 2018. For første gang i historien er antallet personer pr. personbil under 2. Subsidieringen av utenlandsk bil-teknologi og veibygging er den Norske modellen.

Tyske myndigheter investerer tungt i egen industri når de nå satser på elektrifiseringen, digitaliseringen og tjenesteutviklingen av transportsektoren. Car2Go fra Daimler og ReachNow fra BMW tar ledende posisjoner og utfordrer Über. 

Norge kom på 3. plass foran USA, Tyskland og våre naboland i en KPMG sin «Autonomous Vehicles Readiness Index». Norges gode plassering skyldes en høy andel elektriske kjøretøy med avanserte kjørefunksjoner, Ruter sine planer om 50 selvkjørende busser i trafikken i 2021 og selskapet Applied Autonomy som gjennomfører avanserte prosjekter med selvkjørende kjøretøy med egenutviklet teknologi.  Norges plassering er altså svært god på KPMG sin index. Medaljens bakside er liten offentlig styring til fordel for norsk næringsutvikling sett i forhold til land det er naturlig å sammenligne oss med. Næringsutviklingen i fremtidens transportsystem er nye forretningsmodeller, tjenesteutvikling, sensorer, kontrollsystemer og kommunikasjonsinfrastruktur. 

Share this article

Journalist

Olav Madland, daglig leder i Applied Autonomy

Related articles