European Media Partner

Fremtidens design i helhetsperspektiv

Tenk deg å kunne designe komponenter med et helhetsfokus som ivaretar kundens ønsker samtidig som man sparer penger. K-tech og Nammo har jobbet med denne problemstillingen. Verktøyet kalles ISO GPS, og er et sett med standarder utviklet av ingeniører og industrier i over 60 land.

Målet er å gjøre jobben lettere for de som produserer og de som kontrollerer komponentene i ettertid. Hvordan skal man få til noe sånt?

K-tech og Nammo har fokusert på dette. Selskapene ønsker å gi et innblikk i designverktøyet, som har vært under utvikling siden begynnelsen av 2. verdenskrig og er i rivende utvikling i dag. Dette verktøyet eller systemet har forkortelsen ISO GPS (Geometrisk Produkt Spesifikasjon), og er et sett med standarder utviklet av ingeniører og industrier i over 60 land. Dette høres kanskje ukjent ut, men mange bruker i dag deler av dette systemet til å lage tegninger for framstilling av mekaniske komponenter

– Det man før kalte geometriske toleranser er i dag utvidet til et helt system som heter ISO GPS, forklarer faglig ansvarlig Andreas S. Hernandez i hos K-tech. Systemet åpner for at en ikke bare ser på en 2D-tegning, men følger produktet fra design til ferdig produkt, og det er fullt mulig å involvere alle ledd i prosessen fra designere til kunder.

Dette gjøres gjennom et felles språk som går på tvers av organisasjonen - i alle ledd. Hovedfokuset er på funksjonalitet siden kunden ønsker deler som fungerer til lavest mulig pris.
– Gjennom arbeidet med GPS har jeg sett at det er mange paralleller mellom ISO GPS-standardene og ledelsesfilosofier som f.eks. LEAN, SIX Sigma og Zero Defect, sier Hernandez. Tanken er å jobbe smartere gjennom å eliminere ikke verdiskapende trinn og bygge kvalitet inn i produktet i tidlig fase i utviklingen, for å sikre et robust design.

Nammo Raufoss har jobbet målrettet med ISO GPS de siste årene. Selskapet har et eget «GPS Team» som jobber med alle nye produkter for å sørge for at de gjør produktene så produksjons- og kontroll vennlig som mulig gjennom å åpne opp toleransene så mye som mulig.
– Vi har jobbet lenge med Geometriske toleranser, forteller avdelingsleder Jan Erik Johansen, og designingeniør Ronny Larsen fra designavdelingen på Nammo. Siden våren 2015 har vi ønsket å løfte vår kompetanse innen ISO GPS-systemet. Vi har til nå hatt med oss over 90 personer på GPS kurs hos K-tech. Ansatte fra design, kvalitet, prosess, maskin operatører, underleverandører og ledere har vært med for at vi skal få et felles språk når vi designer, tilvirker og kontrollerer våre produkter.

– Den viktigste forbedringen har vært å kombinere GPS med toleransekjedeanalyse (VIS VSA), der vi kombinerer GPS-systemet og fokuset på funksjon med simuleringen av hvordan toleranser påvirker designet gjennom bruken av VIS VSA.

– Vi ser at i de tilfellene der vi er tidlig inne i designfasen med kunden, kan vi spare kunden og oss selv mye tid og penger på å lage riktig design første gangen, presiserer Johansen. Vi har eksempler der vi har jobbet mot store kunder som tidligere har låst designet på produkter, og vi i ettertid har erfart at designet har medført økte kostnader og vanskeliggjort produksjon av deler. Når vi er inne med GPS teamet har vi i et tilfelle redusert krav som skal måles fra 800 til 100 mål. Komponentene blir billigere og lettere å produsere, noe som igjen medfører mindre avvik og kvalitetskostnader for vår del. En vinn vinn situasjon.

– Det vi ser ved at vi innfører nye krav på tegningen våre er at våre leverandører må lære seg den nye måten å lese tegninger på. Men den kostnaden er liten i forhold til de gevinster man får igjen ved å benytte ISO GPS systemet, avslutter Johansen. 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles