European Media Partner
Svømmebassenget er en gjenbrukt 40 fots skipscontainer, og varmes med overskuddsvarme fra solvarmeanlegget. LIVSSTIL

Framtidens hus produserer energi

En gang i framtiden vil husene produsere mer energi enn de bruker. Det er kanskje ikke så lenge til engang. Utenfor Larvik står allerede et slikt hus.

Huset er et plussenergihus, som ved bruk av høyteknologiske løsninger produserer energien som kreves til daglig drift

Multikomfort-huset er bygget av byggevareleverandøren Optimera og VVS-grossisten Brødrene Dahl. Ikke bare er huset selvforsynt, det produserer nok energi til å drifte en elbil med 12.000 km årlig kjørelengde. Det er riktignok ingen som bor i huset. Det er satt opp for å teste ut løsninger, vise håndverkere hvilke muligheter som finnes, og at dette fungerer i praksis.

Multikomfort-huset er bygget med løsninger som er utviklet og tilgjengelig, men som overgår de standarder og krav som er gjeldene i henhold til dagens forskrifter.
– Huset er et plussenergihus, som ved bruk av høyteknologiske løsninger produserer energien som kreves til daglig drift. Energien hentes fra sol og bergvarme, forteller Sissil Lillevik. Hun er koordinator for klima og miljø ved Brødrene Dahls servicesenter i Larvik.

– I tillegg har vi full utnyttelse og gjenvinning av energien fra avløpsvannet fra huset.

Multikomfort-huset har to energikilder til oppvarming - en varmepumpe som henter energien fra jorda, og 16 kvadratmeter med solfangere, som varmer opp varmtvann. Hele huset blir varmet opp med vannbåren gulvvarme og radiatorer.
– Egentlig har vi tre kilder, sier Lillevik. Vi har også gravd ned 150 løpemeter med jordkollektor. En varmepumpe henter energi fra kollektor på samme måte som fra brønnen, som er boret 100 meter dyp. Vi har begge systemene for å teste, men en byggherre ville valgt ett av systemene.

Bygget trenger relativt lite energi til oppvarming fordi det er så godt isolert med 35 cm isolasjon i vegger og 50 cm i gulv og tak. Og i vindusflatene er det brukt glass med lav U-verdi – det vil si at de slipper ut lite varme. På taket ligger det 150 kvadratmeter med solcellepaneler. De produserer nok strøm til lys, oppvaskmaskin, vaskemaskin, komfyr og alle andre elektriske apparater som finnes i et bolighus. Huset produserer nok energi til å lade opp en elbil som kjører 12 000 km i året.

I et vanlig hus går energien i varmtvannet fra dusj og bad rett i sluket. Det skjer ikke i Multikomfort-huset. Vannet samles opp i spesielle sluk der varmen veksles i en coil, og omtrent halvparten av energien går tilbake til huset.
– Overskuddsvarmen fra inneluften blir også tatt vare på, understreker Lillevik. Den blir brukt til å varme opp til-luften til huset og til å varme opp tappevannet. Lys og varme er behovsstyrt slik at forbruket blir minimalt.
Multikomfort-huset er klimanøytralt gjennom en levetid som er beregnet til å være 60 år. Da er klimaavtrykket fra byggematerialene regnet inn.

Et slikt hus er fullt av kostbare løsninger for å produsere og spare energi. Kvadratmeterprisen er høyere enn om en bygger etter TEK 17, som er gjeldende byggenorm.
– Det er ikke lett å beregne helt nøyaktig hvor lang tilbakebetalingstid de ekstra investeringene har, men jeg vil tro at ekstrakostnadene er tilbakebetalt i løpet av 15 til 20 år. Men dette har et aspekt utover de økonomiske beregningene. Et Multikomfort-hus har et svært behagelig inneklima og er svært godt å bo i. I tillegg er dette selvfølgelig miljøvennlig.

Lillevik er sikker på at de tekniske løsningene som er valgt i Multikomfort-huset, kommer til å bli en del av framtidens krav til husbygging.
– Det er en av grunnene til at vi har bygget dette huset. Vi ville vise at det er mulig å bygge et plusshus i dag, og vi bruker bygget til å vise håndverkere og andre bransjefolk at løsningen finnes tilgjengelig allerede. 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles