European Media Partner

Fra stokk til ferdig bygg

Lafting er en helt spesiell og krevende byggeteknikk. Derfor velger Laftekompaniet å ta hånd om hele prosessen – fra tømmerhogst til oppføring av bygget.

Vi samler hele prosessen i «eget hus», sier markedssjef Kai Fredric Korsen i Laftekompaniet

Uten linken mellom arkitekt og den som utfører arbeidet, uten den samme materialforståelsen i alle ledd, kan en pådra seg ekstrakostnader, og viktigst av alt - en risikerer uopprettelige feil.

Laft er en bærekonstruksjon som fra vikingtiden og fram til midten av 1800-tallet var den dominerende måten å bygge trehus på i Norge, og andre steder i Europa. Laftebygg har lang levetid, og kravet til materialene er strenge. Norges eldste bevarte ikke kirkelige bygg er Vindlausloftet som står i Vest-Telemark museum. Datering viser at tømmeret er felt på 1100-tallet.
– Laft gir unike muligheter, understreker Korsen. – Men for å sikre kvalitet, må vi vite hvor stokken har vokst, og hvordan den er foredlet. Dette danner grunnlag for hva som kan skapes. Erfaringen og kompetansen opparbeidet gjennom 600 bygg med samme verdikjede er avgjørende for at vi kan utvikle byggeformen videre.

Laftekompaniet leverer arkitekttegnede laftehytter i fjellet, men de byggetekniske kravene innebærer at byggeteknikken også kan benyttes i boliger. De henter tømmer i ett og samme område. Det vil si at alt tømmeret selskapet bruker har de samme egenskapene. Hver enkelt stokk dokumenteres gjennom livsløpet fram til lafting og til slutt byggeplass. 
– Siden vi vet hvordan hver enkelt stokk oppfører seg, kan vi legge det til grunn i alle beregninger, forklarer Korsen.   Lafting krever en helt annen kompetanse enn andre byggeteknikker. Fagkompetansen vi har tilegnet oss er kun verdifull så lenge vi bruker «våre egne» materialer. Det å kjenne hver eneste tømmerstokk er helt avgjørende for den kvaliteten vi leverer.

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles