European Media Partner

Fra 3D-printing til serieproduksjon

Prototal er Skandinavias største produsent av alt fra 3D-printing til serieproduksjon innen plast.

Selskapet har svenske hovedeiere. Totalt har konsernet ca. 130 medarbeidere – syv av dem jobber i Norge. Virksomheten er organisert i tre områder:

• 3D-printing: Prototal-gruppen har 27 printere som står i produksjon 24/7.

• Modellarbeid: I modellverkstedet produseres herdeplastdeler i silikonverktøy.

• Sprøytestøping: Dette er serieproduksjonsavdelingen der produktene sprøytestøpes i termoplast i en av konsernets 55 plastpresser.

– Vi er en teknisk plastprodusent som lager alt fra ett eksemplar til serier på mange hundre tusen enheter, forklarer daglig leder Hågen Lynum.

Hvordan jobber Prototal AS?

– Når en skal lage et produkt i plast – et nytt produkt – vil 3D-printing ofte være hensiktsmessig i utviklingsfasen for å lage modeller, men additive prosesser brukes også ofte til småserieproduksjon. PUR-støping er et mellomstadium mellom 3D-printing og serieproduksjon. Injeksjonsstøping brukes til produksjon av større serier.

Prototal har også en egen avdeling som bygger aluminiumsformer til støpingen. Det er vesentlig raskere og ofte billigere enn å bruke støpeverktøy av stål. 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles