European Media Partner
Fort gjort å glemme havnene Advertisment

Fort gjort å glemme havnene

"Sjøtransport er 30 % billigere og har en lavere miljøkostnad enn alternativene. Derfor er det synd at havnene ofte ender i den samferdselspolitiske skyggen."

Det sier Øyvind Lygre i Greencarrier – speditøren som opererer i fem av landets viktigste havner.

– Myndighetenes ønsker mer gods fra vei til bane og sjø. Jernbanen er myndighetenes ansvar mens sjøtransporten er brukerfinansiert. Det er stor forskjell på hvordan innsatsfaktorene blir brukt og hvor de kommer fra. Vi som er i bransjen ønsker mer engasjement fra myndighetene side for å utvikle effektive havner for å få overgangen til økt sjøtransport mer smidig, sier Lygre.

På spørsmål om hva myndighetene konkret kan gjøre, svarer Lygre:

– Havnene må bli større og mer effektive med en attraktiv plassering – vi kan ikke bare tenke at sjøfronten skal være kaffelatte og designerbarer. Vi må legge til rette for at havnene blir en integrert del av byen og der vi utvikler industri i tett tilknytning til havnene i områder hvor vi kan sørge for god forbindelse mellom sjø, bane og vei. Når vi bygger ut havneområdene må vi ha et 100års-perspektiv der målet må være økt samarbeid mellom bransjen og myndighetene for å skape god logistikk i og rundt havnene. For det er bra for miljøet, avslutter Lygre.

Fort gjort å glemme havnene

Share this article

Journalist

Related articles