European Media Partner
Kontorleder ved Bømlo Folkehøgskule, Elise Skjenald. SAMFUNN

Fokus på solidaritet

Bømlo Folkehøgskule har fokus på miljø, kreativitet, solidaritet og fredsskapende arbeid. All aktivitet på skolen er bygget opp rundt disse fire grunnpilarene.

Vi har to «fokus»-linjer, Fokus Afrika og Fokus Latin-Amerika, forteller kontorleder Elise Skjenald.

– Vi reiser på en fem-ukers tur der elevene får se og oppleve hvordan folk lever, og hva som skjer i de delene av verden. Undervisningen tar opp samfunnsfag generelt, sosialantropologi og hva som skjer i resten av verden. 

Skolen har også en friluftslivslinje, der elevene lærer å bruke naturen på en god måte. Elevene reiser til Sør-Afrika, der de får oppleve annerledes natur og besøker ungdom. 
– Vi har også en linje vi kaller Down Under. Elevene reiser da naturlig nok til Australia. Urfolk over hele verden, som samer, indianere og aboriginer har stor plass i undervisningen. 

Den femte linjen heter Digital workshop. Det er en kreativ linje, der elevene lærer programmering og reiser til California i USA for å se hvordan arbeidshverdagen i databedrifter kan arte seg. 
– Back 2 basics er vår nyeste linje. Den starter opp høsten 2019 og tar for seg muligheten for å leve mer i pakt med naturen. Her er miljøet i hovedfokus. Disse elevene skal ikke på en lang flyreise, men på interrail i Europa, avslutter Skjenald. 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles