European Media Partner

Flytter virksomhet til Norge

Homesourcing er stikkordet for en artikkel i Teknisk Ukeblad. Tittelen er «Norske bedrifter flytter hjem produksjonen fra lavkostland»

– Vi ser en ny trend innen mekanisk produksjon. Arbeidslønnens andel av produksjonskostnaden er ikke så høy lenger, og da bortfaller mye av hensikten, sier professor Torger Reve ved BI til TU.

For 18 måneder siden startet REC Solar Norway AS produksjon av silisiumblokker på Herøya. Fabrikken har ambisiøse mål; 40 prosent produksjonsøkning innen 2020, til lavere produksjonskostnad.

– Vi går nye veier for å oppnå forbedringer. ”Bemanningen” teller nå 66 ansatte, 13 roboter og to selvgående trucker, sier fabrikksjef David Verdu i et intervju på Herøya Industriparks websider.

– Det gjør noe med konkurranseposisjonen vår. En tilsvarende bedrift i Kina har mange flere ansatte, og en robot i Norge og Kina koster omtrent det samme. Robotisering burde en langt større del av den tradisjonelle prosessindustrien være opptatt av, mener David Verdu. 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles