European Media Partner

Fagskole er alternativ til høyskole og universitet

Fagskoleutdanning er en to-årig høyere yrkesfaglig utdanning for elever som allerede har yrkeserfaring.

Har du fagbrev, svennebrev eller 5 års praksis, kan du bli fagskoleingeniør på 2 år og du kan studere på heltid eller som fjernundervisning.

Fagskoleutdanningen gir en solid plattform som er ettertraktet i næringslivet. Det spesielle med teknisk fagskole er at du kan kombinere ny teori og spennende praksis med erfaring. Teknisk fagskole gir en selvstendig avsluttet utdanning hvor det er fokus på prosjektstyrt opplæring knyttet opp mot næringslivet.

Fagskoler tilbyr praktiske studier som er fleksible og tilpasset de behov som arbeidslivet etterspør.

Det er en rekke ulike fagskoleutdanninger spredt over hele landet. Noen er offentlige med fylkeskommunene som skoleeier. Andre igjen er private. Studietilbudene spenner over et vidt spekter fra kreative fag, helse- og oppvekstfag til tekniske fag. 

Share this article

Journalist

Ole Bjørn Ulsnæs

Related articles